REKLAMAMartex_nowa

Info Iława - redakcja

ostatnie aktualności ‹

(Foto: redakcja)

Pojawiła się nowa, ciekawa forma wsparcia osób bezrobotnych - bon na zasiedlenie. Szczegółowych informacji udzieliła nam pani Alicja Jóźwiak, Kierownik działu instrumentów rynku pracy w iławskim Urzędzie Pracy.

PUP w Iławie planuje w najbliższym czasie udzielenie 15 bonów na zasiedlenie w wysokości 7 000zł każdy. Bony przysługują osobie bezrobotnej, która podejmuje zatrudnienie, inną pracę zarobkową, lub uruchamia działalność gospodarczą w mieście oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km. O wypłatę świadczenia można starać się również, jeśli odległość jest mniejsza, jednak podróż zajmuje nie mniej niż 3 godziny dziennie. Warunkiem jest również uzyskiwanie z tytułu podjętej pracy lub działalności gospodarczej co najmniej minimalnego wynagrodzenia i podleganie ubezpieczeniom społecznym. Po otrzymaniu bonu należy być aktywnym zawodowo przez co najmniej 6 miesięcy.

O szczegóły dopytaliśmy panią Alicję Jóźwiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

- Jakie wydatki osoba bezrobotna może pokryć w ramach bonu?

Środki w ramach bonu na zasiedlenie  przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia (mogą to być koszty związane z eksploatacją zajmowanego mieszkania lub domu, koszty najmu, koszty za energię, gaz, wodę itp.  - jeżeli są opłacane).

- Jakie są konsekwencje utraty pracy przez osobę bezrobotną, która otrzymała bon?

W okresie 8 miesięcy osoba powinna wykazać się 6-miesięcznym  zatrudnieniem, inną pracą zarobkową lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Krótszy okres zatrudnienia powoduje proporcjonalny zwrot przyznanej kwoty.

- Czy z bonu na zasiedlenie mogą skorzystać również osoby, które podejmują pracę poza granicami kraju?

Nie.

- Czy bon na zasiedlenie można łączyć z innymi formami wsparcia osób bezrobotnych, np. z dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

O dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy  mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które swoją działalność zamierzają prowadzić w powiecie iławskim (na pewno w pierwszym roku jej trwania). Wyklucza to możliwość ubiegania się o bon na zasiedlenie.

- W jakich terminach Powiatowy Urząd Pracy w Iławie będzie przyjmował wnioski?

Wnioski przyjmowane są na bieżąco, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (15 bonów) 

- Jakie inne nowe formy wsparcia osób bezrobotnych pojawiły się w związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Są to dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia takie jak:

-bon szkoleniowy,

-bon stażowy,

-bon zatrudnieniowy

oraz

- „grant”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną

-świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,

-refundacja pracodawcy kosztów poniesionych  na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

- dofinansowanie dla pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Obecnie PUP w Iławie zaczyna realizować 4 nowe formy wsparcia (bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie oraz refundacja składki na ubezpieczenia społeczne) w ramach pozyskanych środków z Rezerwy Ministra. Pozostałe instrumenty zostaną wprowadzone sukcesywnie po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych.

TEMATY
REKLAMAMozart2

0Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
REKLAMAszkoła
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASkład opału
REKLAMALADY D
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5485 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)