REKLAMAimage2
wydrukuj podstronę do DRUKUJ1 listopada 2018, 08:58 komentarzy 3

(Fot. Urząd Miejski w Zalewie.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 

W dniu 19 października 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Gminą Zalewo została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na operacje typu  „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 330.381,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków programu  – 173.687,00 zł. 

W ramach inwestycji  zagospodarowany zostanie teren parku pomiędzy ulicą 29 Stycznia a Rybacką w Zalewie poprzez budowę chodników z kostki betonowej  oraz płyt chodnikowych, budowę parkingów, uzupełnienie nasadzeń krzewów niskich, płożących i trawników, montaż elementów małej architektury – ławek na murkach i ławek tradycyjnych oraz koszy na śmieci, a także oświetlenia hybrydowego. Wykonane zostanie również ogrodzenie kompozytowe ze szpalerem drzew kolumnowych. 

Kosztem niekwalifikowalnym w tej inwestycji będzie natomiast wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na łączniku ulic 29 Stycznia  i Rybackiej. Termin zakończenia realizacji projektu - 30 września 2019 r.

Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

REKLAMAMozart2
Artykuł załadowany: 0.5677 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)