REKLAMATYP 1 - IPB
Budynek przeznaczony do modernizacji.

Budynek przeznaczony do modernizacji. (Fot. Urząd Miejski w Zalewie.)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zalewie złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zalewo” i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.414.426,18 zł.

W ramach projektu zaplanowano: 

1. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zalewie- zagospodarowanie działki, na której znajdują się studnie głębinowe oraz istniejący budynek stacji uzdatniania wody wraz z obiektami dodatkowymi, na których zostanie wykonana nowa infrastruktura technologiczna, sanitarna i elektryczna:

 • nowe obudowy istniejących studni głębinowych nr 1 i 2 (zamiast istniejących obudów betonowych),
 • wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy,
 • wykonanie nowego odstojnika popłuczyn (zamiast istniejącej baterii odstojników betonowych),
 • wykonanie nowego dojazdu do budynku stacji uzdatniania wody oraz obiektów dodatkowych (zamiast istniejącego dojazdu),
 • wykonanie dwóch dojść do istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (jedno główne w miejsce istniejącego dojścia oraz jedno dodatkowe),
 • wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych,
 • wykonanie opasek izolacyjnych obiektów z kostki betonowej (istniejącego budynku, obudów studni i zbiorników retencyjnych),
 • wykonanie rurociągów technologicznych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody przelewowej i spustowej, wody popłucznej, wody nadosadowej, neutralizacji chloru,
 • wykonanie podłączenia elektrycznego i oświetlenia,
 • wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej wychodzącego ze stacji uzdatniania wody (przebudowa istniejącego rurociągu),
 • wykonanie przyłączy sanitarnych: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

g

Ponadto w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody zostaną wykonane roboty budowlane:

 • wymiana istniejącego podestu wejściowego z podjazdem,
 • budowa nowego podestu wejściowego z podjazdem do pomieszczenia chloratora,
 • docieplenie elewacji,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
 • remont i przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku,
 • wykonanie nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody,
 • wykonanie nowych instalacji sanitarnych,
 • wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

f

2. Budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej- na terenie miejscowości Zalewo i Półwieś wykonanych zostanie 11 nowych przyłączy wodociągowych i 1 kanalizacyjne.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą powyższych robót została Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Wartość zamówienia to 3.625.918,38 zł złotych.

Planowany termin zakończenia prac to 14 września 2019 r.

Budynek przeznaczony do modernizacji.

Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

REKLAMAgitary
REKLAMAszkoła
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAGok
REKLAMAick-gesi
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5635 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)