REKLAMANotus_nowa

(Fot. Urząd Miejski w Zalewie.)

Na ukończeniu znajdują się roboty związane z realizacją dwóch zadań: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno” oraz „Budowa chodnika w miejscowości Śliwa”.

Chodniki w obydwu przypadkach usytuowane są przy drodze powiatowej i stanowią zadanie własne Powiatu, ale w wyniku podpisanego porozumienia Gmina Zalewo przejęła wykonanie tych inwestycji.

Zakres robót dotyczących budowy chodnika w Borecznie obejmuje wykonanie robót ziemnych i robót rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej obramowana krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym), umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonanie rekonstrukcji muru na odcinku ok. 20 mb, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz rekultywację terenu.

Natomiast prace w Śliwie obejmują wykonanie robót ziemnych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej obramowana krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym), wykonanie odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego oraz rekultywację terenu.

W obydwu przypadkach Wykonawcą zadań, wyłonionym w wyniku zapytania ofertowego, zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie Sp. z o.o. 

Wartość inwestycji dotyczącej budowy chodnika w Borecznie to 186.890,30 zł, a budowy chodnika w Śliwie- 150.673,13 zł.

Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

abs2
REKLAMACEZ
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMApalac
REKLAMALADY D
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5601 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)