REKLAMAMatematyka
wydrukuj podstronę do DRUKUJ27 marca 2019, 10:33 komentarzy 16
Jolanta Chruszczewska będzie zastępcą burmistrza Kisielic.

Jolanta Chruszczewska będzie zastępcą burmistrza Kisielic.

Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk podjął decyzję o powołaniu swojego zastępcy. Urząd ten obejmie wraz z początkiem kwietnia tego roku Jolanta Chruszczewska zatrudniona w kisielickim urzędzie w ubiegłym roku na stanowisku ds. organizacyjnych i ochrony danych osobowych. 

W Kisielicach dotychczas nie było zastępcy burmistrza. Jak zatem burmistrz Rafał Ryszczuk uzasadni potrzebę zmiany w tym zakresie?

- Decyzja o powołaniu zastępcy burmistrza Kisielic wynika przede wszystkim z tego, że już od dłuższego czasu kancelaria prawna obsługująca urząd sygnalizowała mi konieczność powołania zastępcy. Zwracano uwagę na to, że nieobsadzenie stanowiska zastępcy burmistrza tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności burmistrza - mówi Rafał Ryszczuk. - Ustawa o samorządzie gminnym określa w sposób jednoznaczny zasady kierowania gminą w przypadku zaistnienia jednej z przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza. Kompetencje te przejmuje wówczas jego zastępca i nie może ich przejąć sekretarz gminy. W związku z tym oraz nadmiarem obowiązków spoczywających na pani sekretarz podjąłem decyzję o powołaniu zastępcy burmistrza Kisielic. 

Zastępcą Rafała Ryszczuka będzie 42-letnia Jolanta Chruszczewska. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zdobyła także licencjat w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach na kierunku finanse i bankowość. Przez ostatnie 12 lat pracowała w Banku Spółdzielczym w Suszu, na różnych stanowiskach, m.in. była inspektorem ds. analiz kredytowych. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, uzyskała także Certyfikat Kompetencji Inspektora Danych Osobowych. W kisielickim urzędzie została zatrudniona w ubiegłym roku na stanowisku ds. organizacyjnych i ochrony danych osobowych. Prywatnie mężatka, ma dwóch synów. Mieszka w Kisielicach.

- Współpraca z tą właśnie osobą jest podyktowana wysoką oceną jej dotychczasowej pracy, a także rozwiązuje problem z reprezentowaniem gminy na zewnątrz. Często zdarzało się, że delegacje były w tym samym czasie i nie było komu jechać w imieniu Burmistrza Kisielic na to drugie spotkanie - dodaje burmistrz Ryszczuk. - Ponadto wszyscy moi kierownicy zgodnie ocenili panią Jolantę jako profesjonalnego, zaangażowanego i szybko uczącego się pracownika. Taką ocenę wystawiła tej pracownicy także pani sekretarz, która jest najdłużej pracującym kierownikiem w urzędzie.  

Zastępca zacznie urzędowanie 1 kwietnia tego roku. Warunki zatrudnienia są jeszcze ustalane. 

- Nadmienię, że pani Jolanta była dotychczas naszym pracownikiem i w związku z powołaniem jej na stanowisko zastępcy nie będzie dużych zmian w funduszu płac urzędu - chce podkreślić burmistrz.

Zastępca będzie kierownikiem referatu organizacyjnego urzędu, czyli przejmie część dotychczasowych obowiązków sekretarza gminy. Pełniąca tę funkcję Barbara Pękala pozostaje na stanowisku. 

W sferze działań sekretarza znajdzie się m.in. nadzór nad biurem rady, prowadzenie zadań z zakresu kontroli zarządczej, przygotowywanie projektów uchwał, nadzór i koordynowanie spraw związanych ze sprawozdawczością i spisami statystycznymi, koordynowanie zadań nad publikatorem teleinformatycznym, przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotowywanie propozycji do projektów programów rozwoju gminy oraz ścisła współpraca z zastępcą burmistrza.  

- Jak stwierdziła pani sekretarz, wreszcie nie będzie musiała popołudniami wykonywać pracy, której nie była w stanie zrobić w osiem godzin - dodaje Rafał Ryszczuk.

Urzędowanie zastępca rozpocznie wraz z początkiem kwietnia.

Zastępca będzie kierownikiem referatu organizacyjnego urzędu, czyli przejmie część dotychczasowych obowiązków sekretarza gminy - informuje Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk.

Dzisiaj, tj. w środę, 27 marca w Urzędzie Miejskim w Kisielicach odbyło się spotkanie z pracownikami, podczas którego oficjalnie poinformowano ich o ważnej dla tutejszego samorządu zmianie.

abs2
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASkład opału
REKLAMAPUP
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.4976 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)