REKLAMALADY D

(Fot. UM Kisielice.)

W rozmowie z panem Józefem z Gorynia usłyszeliśmy wyrazy zadowolenia, że wreszcie wyasfaltowano cały odcinek drogi do tej wsi. 

Starszy pan wspominał poprzednią kadencję samorządową i toksyczną sytuację w radzie z przewodniczącym na czele, która spowodowała, że wtedy radni odrzucili propozycję dofinansowania remontu tego ciągu komunikacyjnego. Pół wieku ta droga czekała na asfalt i wreszcie jest - zakończył pan Józef. 

Inny mieszkaniec Gorynia opowiadał nam, że zbierał rachunki za naprawę zawieszenia zniszczonego na tej tragicznej nawierzchni i chciał je wysłać przewodniczącemu poprzedniej kadencji, żeby zobaczył, ile złego było w decyzji odrzucającej uchwałę o dofinansowaniu. 

To już jednak przeszłość i wszyscy, którzy storpedowali wtedy budowę tej drogi, zostali wyrzuceni z rady decyzją wyborców. Dziś obiecana przez burmistrza przebudowa dróg w gminie Kisielice stała się faktem. 

W chwili obecnej trwają remonty odcinków dróg od skrzyżowania Kisielice – Piotrowice w kierunku Piotrowic oraz kontynuowana jest, rozpoczęta w ubiegłym roku, przebudowa nawierzchni asfaltowej w kierunku wsi Goryń. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę ok. 3,7 mln złotych. Gmina do inwestycji dokłada 1 mln zł.

- Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Iławskim doprowadzimy do finału inwestycje wiele lat czekające na realizację, tu chciałbym szczególne podziękować Panu Bartoszowi Bielawskiemu, Staroście Iławskiemu i całemu zarządowi powiatu, ponieważ bez tej współpracy nie byłoby to możliwe. Warty podkreślenia jest także fakt, że obecna sytuacja w radzie sprzyja pracy na rzecz dobra wspólnego – mówi burmistrz Rafał Ryszczuk.

Jeszcze w tym roku planowane są kolejne inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to remont odcinka drogi Sobiewola – Krzywka (odcinek przez las). Gmina Kisielice zadanie to wykona wspólnie z Nadleśnictwem Susz. Budżet na ten cel wynosi 560 000 zł. Zarówno kisielicki magistrat, jak i Nadleśnictwo Susz przeznaczą na ten cel po 280 000 zł. Inwestycja zakłada poszerzenie poboczy i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.

Druga z inwestycji to rozpoczęcie asfaltowania drogi do Pławt Wielkich. Gmina Kisielice pozyskała na ten cel pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (60 000 zł), gmina dokłada 100 000 zł. Jeden z rolników, który ma swoje grunty przy tej drodze, przekazał darowiznę do kasy miejskiej w wysokości 20 000 zł.

Publikacja Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

„Pół wieku ta droga czekała na asfalt”.

Ilość zdjęć 4

REKLAMAMozart2
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAPAŁAC3
REKLAMAPUP
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 1.0758 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)