REKLAMAWardrom
klonowski
Na zdjęciu Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Pan Ryszard Jurkiewicz i jego zastępca Pan Jan Olejnik.

Na zdjęciu Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Pan Ryszard Jurkiewicz i jego zastępca Pan Jan Olejnik.

Działająca od 12 lat, powołana przez rolników i Gminę Iława Spółka Wodna zakupiła bardzo potrzebne dla swojej działalności dwie nowe koparki firmy JCB. 

Już od roku zarząd GSW starał się o pozyskanie dotacji z ARiMR z programu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Na zakup nowych maszyn Gminna Spółka Wodna pozyskała dotację w wysokości 298 tys. zł, a wartość całej inwestycji opiewa na 456 tys. zł. Różnicę pokryje zaciągnięty kredyt, który spłacony zostanie w ciągu 5 lat.

Nad całością programu w imieniu zarządu GSW pracuje Przewodniczący Zarządu Pan Ryszard Jurkiewicz i jego zastępca Pan Jan Olejnik.

Gminna Spółka Wodna jest organizacją rolników i właścicieli gruntów, wpisaną do Katastru Wodnego. Posiada 330 członków, działa na terenie gminy Iława i zajmuje się utrzymaniem i naprawą urządzeń melioracyjnych na gruntach swoich członków. Koszty swojej działalności spółka pokrywa ze składek członkowskich i pozyskiwanych dotacji.

Przynależność do spółki do tej pory zadeklarowało tylko ok. 30% rolników gminy, co znacznie utrudnia kompleksowe działania na urządzeniach melioracyjnych, a anomalie pogodowe nakazują, by były one przygotowane i utrzymywane w należytym stanie. Dlatego spółka zachęca wszystkich rolników z terenu gminy Iława, by dołączyli do jej struktur.

Gminna Spółka Wodna z własnymi maszynami.
Fot. Gminna Spółka Wodna.

GSW/publikacja zlecona.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAbudzyk
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.647 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)