Media

(Fot. UM w Iławie.)

Dziś, tj. 9 października burmistrz Iławy podpisał umowę na wykonanie robót polegających na uregulowaniu stosunków wodnych.

Inwestycje tego typu związane z uregulowaniami wodnymi (czyli systemami podziemnymi) nie wydają się zbyt efektowne, bo zwyczajnie ich nie widać. Nie powstaje nowy budynek, a przestrzeń nie zmienia się w znaczący sposób. To jednak niezmiernie ważne przedsięwzięcie porządkujące teren, które służy poprawie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta.

Umowa, która została dziś podpisana przez burmistrza Dawida Kopaczewskiego w imieniu Gminy Miejskiej Iława na "Wykonanie robót budowlanych polegających na uregulowaniu stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie", dotyczy zadania złożonego z dwóch części. 

Pierwsza część przewiduje budowę kolektora kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii E-65 i 353 (Warszawa-Gdańsk oraz Poznań-Skandawa) w Iławie, czyli budowę kanalizacji deszczowej - skrzyżowania kolektora kanalizacji deszczowej z torowiskiem linii kolejowych oraz ulicami Wojska Polskiego i Kolejową (odcinek D5 – D6) oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu pociągów w trakcie wykonywania przejścia mikrotunelingiem pod czynnymi torami. Prace wykona konsorcjum firm SANIMET Sp. z o.o. z Częstochowy (lider) oraz SANIMET - Krzysztof Grzywacz z Częstochowy (partner) za kwotę 3 970 649,10 zł.

Druga część robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od zalewiska Marzyńsko do rowu łąkowego - poza terenami zamkniętymi, czyli budowę kanalizacji deszczowej na wyznaczonych odcinkach, przebudowę komory przepływowej, budowę punktu poboru wody, budowę ogrodzenia, odbudowę rowu łąkowego - strugi Radomno oraz rekultywację zieleni. Wykonawcą tej części jest firma Roboty Ziemne Romana Dobrzyńskiego z Iławy, która wykonana zadanie za 1 825 181,99 zł. 

Prace mają potrwać do końca września przyszłego roku. Są one częścią większego projektu UE pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy", w skład którego wchodzą:
1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I.
2. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie.
3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II oraz
4. Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (osiedle Żołnierzy Wyklętych).

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMANotus_nowa
Artykuł załadowany: 0.5771 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)