REKLAMAWardrom
REKLAMADPK
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 czerwca 2020, 11:49 komentarzy 11

(Fot. UG w Iławie.)

Dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Iławie odbyła się sesja tzw. absolutoryjna, jedna z najważniejszych w całym roku. To dzień, gdy radni, podejmując uchwały o udzieleniu wójtowi absolutorium, oceniają jego całoroczną pracę na rzecz gminy.

W piątek, 26 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Gminy Iława. Rada Gminy Iława, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława, jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok.

Gmina Iława. Wójt Krzysztof Harmaciński z jednomyślnym absolutorium za 2019 rok.

Ilość zdjęć 14

Zanim doszło do głosowania, Zastępca Wójta Andrzej Brach przedstawił "Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2019". Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

Ubiegły rok był bardzo udany, jeśli chodzi o inwestycje. Najważniejsze z nich to: budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Stradomnie, budowa ścieżki rowerowej Iława – Kamień Mały, budowa i przebudowa dróg w Wikielcu i Nowej Wsi, przebudowa drogi Nowa Wieś – Kamień Duży.

Wójt Harmaciński w swoim przemówieniu podziękował Radzie Gminy Iława za wzorową współpracę w roku ubiegłym. Podkreślił rolę sołtysów, rad sołeckich, pracowników urzędu gminy, kierowników jednostek podległych, dyrektorów szkół, strażaków OSP, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz działaczy sportowych.

UG Iława/red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia: Robert Jankowski.

abs2
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 1.2779 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)