REKLAMABUTIK TOP
REKLAMAwlodkowic

(Fot. UM w Iławie.)

Klub Seniora jest idealnym miejscem dla starszych osób na spędzanie czasu w aktywny sposób, w miłym towarzystwie, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Więc jeśli masz ochotę skorzystać z oferty Klubu lub uważasz, że Twoja babcia lub dziadek chętnie zostaną jego członkami, poinformuj ich o takiej możliwości.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Miejskiej Iława,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

g

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Iławskiego Klubu Seniora”!!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim;
  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych,
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów.

g

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie muszą wypełnić deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Urzędzie Miasta Iławy, pok.110 u pełnomocnika burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie (ul. Grunwaldzka 6A).

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w MOPS Iława;
  • w ratuszu miejskim u pełnomocnika burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych,
  • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

g

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji. Rekrutacja trwa do 31 lipca 2020 r.


Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Miejskiej Iława.


Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.8032 sekundy