REKLAMAKlonowski
wydrukuj podstronę do DRUKUJ31 października 2018, 11:34 komentarzy 1
Parking w miejscowości Duba.

Parking w miejscowości Duba. (Fot. Urząd Miejski w Zalewie.)

Część III – ulice, drogi, ciągi pieszo - jezdne, chodniki, podjazdy, parkingi, przystanki oraz pozostała infrastruktura drogowa.

Rada Miejska i Burmistrz Zalewa Marek Żyliński konsekwentnie pozyskują zewnętrzne środki finansowe (krajowe i unijne) i realizują oczekiwane od dziesięcioleci inwestycje związane z infrastrukturą drogową służącą mieszkańcom Gminy.

I. Ulice.
W mijającej kadencji wykonano budowę, przebudowę bądź rozbudowę następujących ulic zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo: 

 • Kasztanowa, 
 • Ślusarska, 
 • Rzemieślnicza
 • Jesienna, 
 • Łąkowa, 
 • Zielona, 
 • Słoneczna, 
 • Rolna, 
 • łącznik ulic Długiej i Jesionowej,
 • droga wewnętrzna przy ul. Żeromskiego,
 • droga wewnętrzna przy ul. Tartacznej, 
 • ciąg pieszo-jezdny przy ul. Elbląskiej, 
 • ciągi pieszo-jezdne na osiedlu przy ulicy Żeromskiego. 

f

II. Drogi gminne.
W zakresie dróg lokalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Zalewo wykonano:

 • przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno,
 • przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba,
 • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Półwieś, 
 • przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo,
 • przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno,
 • remont drogi w miejscowości Międzychód,
 • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd,
 • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Urowo,
 • przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny,
 • przebudowę drogi gminnej w miejscowości Witoszewo.

f

III. Podjazdy, chodniki, parkingi.

W zakresie parkingów, placów, chodników zrealizowane zostały:

 • budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki,
 • budowa chodnika w miejscowości Międzychód,
 • budowa lub przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Zalewo
  • ul. Kilińskiego / Traugutta, 
  • ul. 29 Stycznia / Szkolna,
  • ul. Kwiatowa,
  • ul. Morwowa, 
  • ul. Niska,
  • ul. Kolejowa,
  • ul. Parkowa,
  • ul. Różana,
  • ul. Sienkiewicza,
  • ul. Kolejowa,
  • łącznik ulic Tartaczna – Elbląska,
  • teren ZS oraz przedszkola miejskiego w Zalewie,
  • budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie,
 • budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno – (wykonanie do 15 grudnia 2018 r).
 • budowa chodnika w miejscowości Śliwa – (wykonanie do 15 grudnia 2018 r).
 • udział w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową zjazdów na odcinku Półwieś – Zalewo,
 • budowa zjazdów przy ulicy 29 Stycznia i Sienkiewicza w Zalewie,
 • przebudowa nawierzchni zjazdów przy ul. Elbląskiej w Zalewie,
 • przebudowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Borecznie,
 • budowa parkingu leśnego w msc. Duba,
 • budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki,
 • budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Jerzwałd,
 • budowa parkingu przy ZS w Zalewie,
 • wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki,
 • wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie.

f

IV. Wiaty przystankowe.

Wybudowano wiaty przystankowe na terenie miejscowości:

Barty, Girgajny, Wieprz, Gubławki, Janiki Wielkie, Jaśkowo, Urowo, Murawki, Duba, Wielowieś, Boreczno, Międzychód, Rąbity, Dobrzyki, Matyty, Gajdy oraz Zalewo (ul. Morąska, Łącznik ulic Tartacznej i Elbląskiej, ul. Kilińskiego).

V. Pozostała infrastruktura techniczna (komunikacja).

 • remont mostu w Mozgowie,
 • montaż progów zwalniających na Osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie,
 • zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie,
 • zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki,
 • odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Dauby w miejscowości Wielowieś,
 • rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie.

Uzyskane dofinansowanie: 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1 mln 270 tys. zł.

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 
694 tys. zł.

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
586 tys. zł.

Rezerwa Celowa Budżetu Państwa
375 tys. zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
140 tys. zł.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
220 tys. zł.

Łączna wartość nakładów przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury drogowej w gminie Zalewo to nakłady rzędu: 11  815  385,91 zł, w tym środki zewnętrzne (unijne i krajowe) w wysokości ok. 3  285  000,00  zł.  

Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

abs2
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASkład opału
REKLAMALADY D
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 2.412 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)