Bank brodnica

(Fot. Urząd Miejski w Zalewie.)

W dniu 10 grudnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Skarbnik Gminy Alina Błażewicz podpisali umowę na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi  w Zalewie. 

Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlana UNIB Daniel Wygonowski z Ostródy, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót budowlanych wynosi 992.941,16 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. 

Celem głównym projektu jest zachowanie i ochrona środowiska Gminy Zalewo oraz promowanie efektywnego gospodarowania jej zasobami, w tym: ułatwienie obsługi ruchu turystycznego gminy przy jeziorze Ewingi w Zalewie; podniesienie bioróżnorodności gatunkowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Ewingi w Zalewie; wydłużenie sezonu turystycznego do minimum 5 miesięcy. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Ewingi w Zalewie: gospodarka istniejącą szatą roślinną, prace rozbiórkowe i demontaż elementów małej architektury, przygotowanie terenu i uprawa gleby, wykonanie nawierzchni i obrzeży, wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie nawierzchni mineralnych, wykonanie nawierzchni piaskowych placu zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych: (chodnik z desek drewnianych, ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, chodnik z kostki granitowej), obrzeża (obrzeża granitowe do nawierzchni mineralnych, obrzeża plastikowe do rabat, obrzeża betonowe); elementy małej architektury: pergola drewniana, zestaw mebli zewnętrznych, ławki z oparciem, ławki półokrągłe bez oparcia, ławka okrągła wokół drzewa, kosze na śmieci, tablica edukacyjna, latarnie wysokie, słupki oświetleniowe, reflektory, zestaw zabawowy (huśtawka ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, linarium), kamienie/głazy do siedzenia; wykonanie nasadzeń roślinnych, polan i łąk kwietnych (drzewa, krzewy, byliny i krzewinki, trawy ozdobne, rośliny cebulowe, pnącza); wykonanie instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie.

Wartość dofinansowania projektu to około 800.000,00 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019r. 

Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

Podpisano umowę na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ilość zdjęć 10

REKLAMAfood
REKLAMAszkoła
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAZajazd3
REKLAMASkład opału
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 1.067 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)