REKLAMAKono
REKLAMAipb_nowa
wydrukuj podstronę do DRUKUJ10 maja 2019, 16:43 komentarzy 2

(Fot. Info Iława.)

Obiekty Iławskich Wodociągów w Dziarnach w gminie Iława - to miejsce realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w tym takich, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Obchodzone niedawno 15-lecie Polski w Unii Europejskiej i coraz większe zainteresowanie ekologią - to dwie okazje, by pokazać Dziarny Polsce. O miejscowości dowiedzą się więcej czytelnicy w całym kraju, a wszystko za sprawą czwartkowej wizyty studyjnej w Dziarnach grupy około 30 dziennikarzy ogólnopolskich, głównie branżowych tytułów.

Wszyscy 9 maja po południu spotkali się w oddalonych o kilka kilometrów od Iławy Dziarnach, gdzie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, jeden z działów spółki Iławskie Wodociągi. Gości powitali gospodarze: Zastępca Burmistrza Iławy Dorota Kamińska, Prezes Iławskich Wodociągów  Jerzy Biereg oraz kierownik oczyszczalni ścieków w Dziarnach Piotr Kowalski. 

Po prezentacji miało miejsce zwiedzanie obiektów. Podczas tej wycieczki szczególną uwagę zwracano na proekologiczne i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej inwestycje Iławskich Wodociągów. Priorytetową operacją w Dziarnach pozostaje oczyszczanie ścieków, ale to nie przeszkadza w rozwijaniu źródeł odnawialnej energii. W ramach drugiego etapu modernizacji oczyszczalni wybudowano słoneczną suszarnię osadów pościekowych. To pomaga w bardziej efektywnym i "zielonym" zarządzaniu tym produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Po osuszeniu, na podstawie umów zawartych z rolnikami, Iławskie Wodociągi oddają osady, które są wykorzystywane jako nawóz. W ten sposób unikają konieczności utylizacji osadów, która generowałaby większe koszty. Do tego oczyszczalnia, dzięki funkcjonującej tutaj biogazowni, jest praktycznie samowystarczalna pod kątem energii cieplnej i elektrycznej. 

Więcej na temat tych przedsięwzięć, na które Iławskie Wodociągi pozyskały środki unijne, poniżej, pod fotorelacją.

Ekologia i środki unijne tematem wizyty studyjnej dziennikarzy w Iławskich Wodociągach.
Zdjęcia: Info Iława.

Ekologia i środki unijne tematem wizyty studyjnej dziennikarzy w Iławskich Wodociągach.

Ilość zdjęć 62

IŁAWSKIE WODOCIĄGI. EFEKTYWNIE WYKORZYSTANE ŚRODKI UNIJNE

Już prawie od dziesięciu lat na terenie Iławy trwają prace związane z poprawą warunków do rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W roku 2010 została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Iławskimi Wodociągami, jako Beneficjentem, na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Iława, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Projekt unijny Spółka realizowała wspólnie z Gminą Miejską Iława oraz Gminą Wiejską Iława jako podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków. Na jego wykonanie składały się zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Iława oraz zadania polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń.

Całkowity koszt projektu wyniósł 34 706 969,45 zł, wartość wydatków kwalifikowanych 15 226 567,91 zł, a kwota dofinansowania 12 942 582,72 zł.

W ramach prac budowlano-montażowych realizowane były następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji wraz z przepompownią na ulicy Zielonej w Iławie.
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej od ulicy Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Narutowicza do ul. Jagiellończyka w Iławie.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej na osiedlu Lipowy Dwór w Iławie.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do bazy wioślarskiej i ekologicznej miniprzystani w Iławie.
5. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na stacji odwadniania osadów pościekowych –zakup wirówki dekantacyjnej.
6. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Dziarnach (piaskowniki, osadniki wstępne, osadniki wtórne).
7. Zakup agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami we wschodniej części gminy w miejscowościach Dziarny, Dziarnówko, Smolniki, Ławice, Tchórzanka – etap I.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach wschodniej części gminy Iława (etap II); Kałduny, Julin, Rudzienice, Mątyki, Gromoty, Frednowy i Wilczany.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy (Stradomno, Nejdyki, Segnowy, Ząbrowo, Szymbark).
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach na wschodnim brzegu jeziora Jeziorak.

W wyniku realizacji niniejszego projektu na terenie aglomeracji Iława wybudowano nową infrastrukturę systemu wodno-ściekowego: kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną (łącznie 92,4 km) oraz sieć wodociągową (0,48 km). Oczyszczalnię ścieków wyposażono w nowe urządzenia związane z przeróbką osadów pościekowych.

Produkty powstałe podczas realizacji projektu przyczyniły się zarówno do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Iława, jak również do ochrony i poprawy stanu środowiska.

W roku 2016 Zarząd Spółki Iławskie Wodociągi, jako Beneficjent, podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracja Iława.

Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miejską Iława, jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Wartość projektu ogółem to 15 589 658,31 zł, wydatki kwalifikowane to 8 415 031,12 zł, a wysokość dofinansowania to 7 152 776,45 zł.

Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Iława pozwoliła na zidentyfikowanie pewnych niedoborów, które dzięki realizacji w/w projektu zostaną zlikwidowane.

Ustalono dwa cele bezpośrednie realizacji projektu:
1. Poprawa efektywności energetycznej procesu oczyszczania oraz zwiększenie wykorzystania biogazu (OZE), a tym samym przyczynienie się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego.
2. Zwiększenie liczby ludności oraz liczby podmiotów gospodarczych korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Organizacyjnie całe przedsięwzięcie zostało podzielone na 10 zadań:
1. Modernizacja stacji zagęszczania osadów poprzez zakup urządzenia do zagęszczania osadów.
2. Zakup agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
3. Rozbudowa słonecznej suszarni osadów pościekowych – hala nr 2.
4. Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie systemu monitoringu online w procesach oczyszczania ścieków.
5. Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.
6. Budowa wiaty do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach.
7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Warsztatowej w Iławie.
8. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego w Iławie.
9. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy w Iławie.
10. Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie.

Większość zadań została już zrealizowana i rozliczona. Przed Spółką pozostało do realizacji jeszcze jedno zadanie, tj. budowa wiaty do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach. Termin zakończenia rzeczowego zadania przewidziano na koniec 2019 roku.

W wyniku realizacji niniejszego projektu na terenie miasta Iława wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej (łącznie 6,32 km) oraz sieć wodociągową (5,96 km). Oczyszczalnię ścieków wyposażono w drugą suszarnię osadów pościekowych, kolejny, trzeci agregat kogeneracyjny, wirówkę dekantacyjną oraz uruchomiono monitoring online pozwalający kierować i zarządzać technologią oczyszczania ścieków zdalnie.

REKLAMATom-bet

2Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Ważka 2 ponad rok temuocena: 100% 

    Czy komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia jest nadal aktualny? Trochę długo to trwa... Czy spółka zamierza to jakoś zrekompensować mieszkańcom?

    odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
  • ~widzący 1 ponad rok temu

    dostaniesz zgrzewkę cisowianki

    oceń komentarz  zgłoś do moderacji
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
woznicki2019
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 1.4135 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)