REKLAMAWyspa
wydrukuj podstronę do DRUKUJ12 lipca 2019, 15:33 komentarzy 12
Przy mikrofonie artysta i animator kultury Piotr Lulkowski. Obok Zastępca Burmistrza Iławy Dorota Kamińska.

Przy mikrofonie artysta i animator kultury Piotr Lulkowski. Obok Zastępca Burmistrza Iławy Dorota Kamińska. (Fot. Archiwum własne.)

Z uwagi na pojawiające się komentarze doprecyzowania wymagają zasady oraz charakter i zakres wsparcia, jakiego Urząd Miasta w Iławie wraz z Iławskim Centrum Kultury dotychczas udzielili w związku ze współpracą z artystą i animatorem kultury Piotrem Lulkowskim. By uniknąć niepotrzebnych niedomówień i spekulacji, o szczegóły w tym zakresie poprosiliśmy Zastępcę Burmistrza Iławy Dorotę Kamińską.

1. Jakie wsparcie zostało dotychczas udzielone przez Urząd Miasta w Iławie i Iławskie Centrum Kultury na przedsięwzięcia, których inicjatorem był Pan Piotr Lulkowski? Prosimy o wyszczególnienie kwot, ewentualnie wsparcia o innym charakterze, według punktów poniżej.
- Wernisaż i wystawa prac m.in. Picassa i Dalego oraz koncert kwartetu Apostolisa Anthimosa 11 lutego w kinoteatrze "Pasja".
- Otwarcie galerii sztuki "Sir Pol Paris" i muzeum grafiki "Mon petit Louvre" 26 kwietnia.
- Koncert Karen Edwards 14 czerwca w kinoteatrze "Pasja".
- Koncert zespołu Rattlesnake! 5 lipca w galerii jazzowej.
- Inne, jeśli dotyczy.

2. Do kogo należała decyzja w tym zakresie?

Zastępca Burmistrza Iławy Dorota Kamińska: Urząd Miasta udzielił wsparcia nowopowstałej Instytucji Kultury, jaką jest Muzeum Grafiki Mon Petit Louvre, którą stworzył i reprezentuje pan Piotr Lulkowski. Wsparcie polegało na sfinansowaniu reklamy zewnętrznej z metaloplastyki dla podmiotu prowadzącego działalność muzealną, artystyczną i edukacyjną w kwocie 2500,59 zł. 

Organizacja koncertów, wystaw, imprez artystycznych przez ICK jest jej działalnością statutową. Decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor ICK. Koszty są związane z wynagrodzeniem dla artystów, wykonawców, obsługi wydarzenia. 

W ramach działalności własnej i ze środków własnych ICK została sfinansowana dwudniowa impreza, tj. koncert Apostolisa Anthimosa oraz wernisaż i wystawa prac artystów (Pablo Picasso i Salvador Dali), na podstawie umowy z Panem Lulkowskim. Koszt tego wydarzenia wyniósł 12 000 zł i pokrywał zarówno organizację wystawy, jak i występ muzyków. To zamyka katalog współpracy związany z rozliczeniami finansowymi.

Koncert Karen Edwards w Kinoteatrze "Pasja" został także zorganizowany przez ICK, ale stroną umowy nie był pan Piotr Lulkowski, a firma Pianoforte Concert Management Beata Langowska z Jerzwałdu. Według informacji od dyrektor ICK koncepcja organizacji koncertu przez Pana Lulkowskiego w sali ICK nie doszła do skutku.

Koncert zespołu Rattlesnake, którego organizatorem był Pan Lulkowski, nie otrzymał wsparcia finansowego. ICSTiR, ICK oraz Urząd Miasta udostępnili nieodpłatnie teren "Galerii Jazzowej", namiot oraz krzesła. 

Od redakcji: niejasności w zakresie finansowania koncertu Rattlesnake! wynikały zwłaszcza z: faktu umieszczenia na plakacie tego koncertu logotypów Urzędu Miasta w Iławie oraz Iławskiego Centrum Kultury (obok logotypów "Mon Petit Louvre" i "Sir Pol Paris") oraz faktu, iż podczas koncertu padły publicznie podziękowania za mecenat skierowane przez jednego z muzyków do wiceburmistrz Doroty Kamińskiej.

3. Na jakie wsparcie mogą liczyć inni przedstawiciele środowiska lokalnych twórców, artystów, animatorów? W jaki sposób upewnia się Pani, że w Iławie ma miejsce równe i przejrzyste traktowanie przedstawicieli ww. środowiska, jeśli chodzi o wsparcie ze środków publicznych na rzecz działalności kulturalnej/artystycznej?

DK: Przedstawiciele środowisk twórczych, artyści są wspierani przez miasto na wiele sposobów. Przede wszystkim jest to nieodpłatne zapewnienie pomieszczeń do działalności artystycznej. Obecnie, z takiej formy wparcia korzystają między innymi: Kuźnia Talentów Marka Kałuży - budynek przy rzece Iławce, IST-ART - pomieszczenie pod Amfiteatrem Miejskim, Sart - pomieszczenie w Kamienicy na ul. Niepodległości. Artyści korzystają z pomieszczeń ICK, Biblioteki Miejskiej, Amfiteatru, Centrum Aktywności Lokalnej, infrastruktury ICSTiR oraz tzw. Galerii Jazzowej. Wymienione wyżej obiekty udostępniane są na potrzeby przygotowywanych wystaw, wernisaży, występów, czy prowadzonych zajęć.

Na wniosek zainteresowanych udzielamy wsparcia rzeczowego i finansowego na organizowane plenery, wyjazdy, akcje promocyjne i edukacyjne, wykonywane są okolicznościowe albumy, drukowane plakaty, przygotowywane wystawy. Zakres współpracy podyktowany jest potrzebami samych artystów.

4. Iławskie Centrum Kultury w przeszłości rozpisywało konkursy na realizację przez zainteresowane podmioty zadań związanych z kulturą i sztuką. O środki w określonej ilości mogły starać się chętne stowarzyszenia posiadające w danym zakresie kompetencje. Co Pani sądzi o takiej formule współpracy miasta ze środowiskiem twórców i artystów?

DK: Do 31 sierpnia każdego roku wszystkie podmioty artystyczne, zrzeszone w formie stowarzyszeń lub fundacji mogą zabiegać o wsparcie finansowe na realizację swoich działań statutowych poprzez złożenie wniosku do budżetu. Mogą każdego roku przystąpić do ogłaszanych przez Burmistrza Miasta konkursów na realizację zadań w zakresie szeroko pojętej kultury. W jednym i drugim przypadku inicjatywa należy do środowiska, które najlepiej zna swoje potrzeby i może planować swoje działania. Działająca przy ICK Rada Kultury może także inicjować, opiniować i wspierać środowisko artystyczne w tworzeniu przyjaznych warunków i programów wsparcia dla artystów i podmiotów działających w obszarze kultury. 

REKLAMANotus_nowa
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMApalac2
REKLAMAGaleria 2
REKLAMAsadek2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5502 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)