REKLAMALumen
REKLAMAbank
wydrukuj podstronę do DRUKUJ27 października 2019, 09:44 komentarzy 38

(Fot. archiwum własne, zdjęcie ilustracyjne.)

Wszystkich mieszkańców Iławy, którym leży na sercu dobro miejscowego drzewostanu, a takich z pewnością nie brakuje, powinna zainteresować wymiana korespondencji, jaka miała miejsce pomiędzy zainteresowanym tą kwestią iławianinem a burmistrzem Iławy.

W swoim liście mieszkaniec naszego miasta alarmuje, że w jego ocenie drzew ubywa w Iławie w zastraszającym tempie. Apeluje do burmistrza Iławy o podjęcie kroków, by temu przeciwdziałać. Dawid Kopaczewski odpowiada, iż jemu również kwestia zieleni w mieście jest bardzo bliska. Jego obszerna odpowiedź zawiera też przypomnienie, jakie są w tej kwestii kompetencje samorządu miejskiego oraz kiedy trzeba, a kiedy nie, występować o zgodę na wycinkę.

Mieszkaniec:

Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, dlaczego Pańscy urzędnicy nadal lekką ręką wydają zgodę na masakrę drzew w naszym mieście? Bezmyślnie wycięto dorodne drzewa stojące dotychczas na skarpie powyżej ul. Konstytucji 3 Maja, za blokami na Starym Mieście. Miałem nadzieję, że po Pańskim wyborze na burmistrza zakończy się bezmyślna i głupia wycinka drzew w naszym mieście pełnym dymu z kopciuchów z domków jednorodzinnych i spalin samochodowych. To właśnie było głównym powodem oddania przeze mnie głosu na Pana podczas niedawnych wyborów. Jestem bardzo rozczarowany. Drzewa w naszym zatrutym mieście nadal tnie się w najlepsze. Bardzo proszę przyjrzeć się działalności swych pracowników odpowiedzialnych za ten proceder. W ubiegłych latach dochodziło w ratuszu podobno wręcz do tak skandalicznych sytuacji, że urzędniczki wydające w imieniu burmistrza zgodę na wycinkę same pouczały bezmyślnych wnioskodawców, co należy wpisać w stosownym wniosku, by od razu uzyskał on ich akceptację. To wręcz skandaliczne. Proszę o skuteczną i poważną ochronę drzew na terenie naszego miasta, gdyż ubywa ich ostatnio w zastraszającym tempie. Życzę efektów w tej dziedzinie.

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski:

Dziękuję uprzejmie za Pański głos i zainteresowanie problemem. Cieszę się, że należy Pan do grona osób, które zdają sobie sprawę z roli drzew w mieście. Muszę jednak w tym miejscu wyjaśnić Panu, że pomimo pełnienia tej zaszczytnej funkcji w naszej lokalnej społeczności, nie na wszystkie kwestie dotyczące ochrony przyrody, w tym drzew, mam realny wpływ. Moje kompetencje wynikające z ustawy o ochronie przyrody są znacznie ograniczone. Burmistrz jest organem administracji, który zobowiązany jest do działania zgodnego z prawem i w granicach prawa. Z Ustawy o ochronie przyrody wynika, że jest również organem ochrony przyrody, jednak tylko w ograniczonym tymi przepisami zakresie. Z ustawy tej wynika, że usunięcie drzew może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jest w tym względzie bardzo wiele różnorodnych opcji w zależności od tego, gdzie drzewo rośnie, jakiego jest gatunku, jakie gabaryty posiada (obwód pnia), kto i z jakiej przyczyny zamierza je usunąć. Nie wymaga zezwolenia na usunięcie drzewo owocowe oraz drzewo, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza określonej wartości w zależności od gatunku drzewa, np. w przypadku klonu jesionolistnego jest to obwód do 80 cm, zaś świerka pospolitego do 50 cm. Od początku roku 2017 do czerwca tego roku osoby fizyczne mogły usuwać z własnych nieruchomości wszystkie drzewa bez względu na ich gatunek i obwód pnia. Obecnie nadal mogą usuwać z tą różnicą, że po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia - bez podania przyczyny. Jedynie w ściśle określonym, bardzo wąskim zakresie, burmistrz może sprzeciwić się takiej wycince. Nie może jednak sprzeciwić się wycince drzew, na których usunięcie zgodę wydaje inny organ. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku drzew na Starym Mieście. Posiadaczem nieruchomości, z której usunięto drzewa, o których Pan wspomina, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Praca" w Iławie i tylko na jej wniosek mogło zostać wydane zezwolenie. Ponieważ nieruchomość ta została wpisana do rejestru zabytków, właściwym organem do wydania zezwolenia był Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Burmistrz nie miał wpływu na kształt decyzji, ponieważ Gmina Miejska Iława nie była stroną postępowania w tej sprawie.

W przypadkach, w których burmistrz jest organem właściwym do rozpoznania sprawy o zezwolenie na usunięcie drzew, m.in. z nieruchomości innych niż stanowiące własność osób fizycznych, np. drzew przydrożnych, czy nieruchomości w posiadaniu instytucji, przedsiębiorców, do każdego przypadku podchodzi się z dużym rozmysłem i rozwagą. W takich przypadkach usunięcie drzewa może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych, z jakiejś ważnej przyczyny. Ocena, czy jest to ważna przyczyna i jaki wpływ wycięcie drzewa będzie miało na środowisko przyrodnicze, walory krajobrazowe i kulturowe, w każdym przypadku przed udzieleniem zezwolenia lub odmowie jego udzielenia, jest przedmiotem głębokich rozważań. W przypadkach, w których burmistrz udziela zezwolenia, często korzysta z uprawnienia do uzależnienia udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa od zastąpienia go innym drzewem lub drzewami.

Poza funkcją organu administracji publicznej w zakresie zezwoleń na usunięcie drzew burmistrz jest także gospodarzem miasta i zarządza jego zasobami, w tym drzewami. Burmistrz ma obowiązek dbać o drzewa w zasobach miasta w taki sposób, aby należycie pełniły swoje różnorodne funkcje w przyrodzie oraz w krajobrazie, aby zdobiły, produkowały tlen, wpływały na mikroklimat i jednocześnie były zdrowe i bezpieczne, aby umożliwiały rozwój cywilizacyjny, gospodarczy i zaspokajały zbiorowe potrzeby ludności miasta. Wielokrotnie musi rozstrzygać o słuszności roszczeń społeczności dotyczących, jej zdaniem, konieczności usunięcia drzew, ze względu na uciążliwości, jakie stwarzają, np. zacieniają mieszkania, są siedliskiem ptactwa, które zanieczyszcza parkujące pod drzewami samochody, a ich kwiatostan przyciąga pszczoły, które zagrażają bezpieczeństwu bawiących się nieopodal dzieci, powodują w wietrzne noce szum nie do zniesienia, itp. Musi rozważyć, czy budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, linii energetycznej jest przedsięwzięciem na tyle ważnym, że drzewo należy usunąć. Czy usunięcie drzewa, które ogranicza widoczność na drodze publicznej, stanowi takie utrudnienie w ruchu drogowym, że jest to niebezpieczne dla kierowców i pieszych. Czy stan zdrowotny drzewa jest na tyle zły, że ryzyko złamania, czy wywrócenia jest na tyle duże, iż może być powodem zagrożenia życia, zdrowia albo mienia. Jeśli, zdaniem burmistrza, ma to miejsce i zachodzi bezwzględna konieczność usunięcia drzew, jako posiadacz nieruchomości zobowiązany jest, podobnie jak inne podmioty, do uzyskania zezwolenia na ich usunięcie. Właściwym organem do udzielenia zezwolenia albo odmowy udzielenia w takim przypadku jest starosta.

W Iławie nie tylko wycina się drzewa. Wbrew pozorom nowych drzew w zamian za usunięcie, albo na nowo tworzonych terenach przeznaczonych do nasadzeń, sadzi się więcej, niż zostaje wyciętych. Niestety przywrócenie stanu pierwotnego nastąpi za wiele lat. Nie ulega wątpliwości, że drzewa są niezbędne w mieście i dokładamy wszelkich starań, aby ich ilość nie malała. Niestety przy realizacji inwestycji, szczególnie liniowych, bardzo często dochodzi do sytuacji, że na odtworzenie nasadzeń nie ma miejsca. Dzieje się tak najczęściej ze względu na gęstą sieć infrastruktury podziemnej, której sąsiedztwo drzew zdecydowanie nie służy. I tak na przykład, zgodnie z obowiązującym prawem, drzewa nie mogą rosnąć w odległości bliższej niż 2 m lub 3 m od gazociągów w zależności od jego średnicy. Przy pozostałych sieciach (kanalizacja, woda, ciepło, deszczówka, telekomunikacja i inne) przepisy prawa nie regulują kwestii odległości, jednakże dobrą praktyką jest sadzenie drzew w odległości co najmniej 2 m od obiektów podziemnych. Powyższe warunki i zasady znacznie utrudniają, a czasem uniemożliwiają sadzenie drzew w miejscach, które potencjalnie się do tego nadają. Do tego dochodzi szereg innych czynników, jak odległość od budynków, dróg, elementów naziemnych, docelowe rozmiary drzew (zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej), które znacznie ograniczają przestrzeń do nasadzeń drzew. Mimo tego w ubiegłym roku na terach miejskich, w ramach bieżącego utrzymania, czyli nie licząc inwestycji miejskich, posadzono 337 sztuk drzew. 

Należy jednak mieć na uwadze, że zieleń miejska to nie tylko drzewa. Ogromną rolę w ekosystemie miejskim odgrywają także krzewy i inne rośliny ozdobne, które nie tylko charakteryzują się walorami estetycznymi, ale mają także dużą wartość przyrodniczą. W latach 2017-2018 na terenach zarządzanych przez Gminę Miejską Iława posadzono kilka tysięcy krzewów, bylin i traw ozdobnych.

Zapewniam, że będę dokładał wszelkich starań, by w naszej Iławie przybywało drzew, a wycinki dokonywane były tylko w ostateczności. Jeszcze raz dziękuję za poruszenie tak ważnej sprawy.

red. kontakt@infoilawa.pl

REKLAMANotus_nowa

38Komentarze

dodaj komentarz

Portal infoilawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
 • ~jA 38 7 miesięcy temu

  Czyli Burmistrz zamiast wstawić się za mieszkańcami Iławy w sprawie zaprzestania wycinki drzew mówi to nie moja sprawa, ja tu tylko ... biorę pieniądze? W Iławie i okolicach trwa zastraszająca wycinka i przecinka drzew, szczególnie w okolicach Iławy na Siemiany i w samym rezerwacie. Wprawdzie w tych miejscach są sadzone nowe drzewa, ale one urosną za 20 - 50 lat do tego stanu, a starodrzew jest MASOWO wycinany. To jest nasze dziedzictwo, być albo nie być, bo bez drzewostanu Jeziorak, który jest wprawdzie rynnowym ale płytkim jeziorem wyschnie. Bez żeglugi, jeziora i lasu nie ma turystów, więc nie ma lokalnego biznesu ale nie ma tez życia. Brak dbania o ekologię kiedy w reklamach namawia się nas do segregacji odpadów a wycina masowo lasy? Panie Burmistrzu, jeśli pan jak twierdzi tylko ... coś tam, to może teraz jest czas na to, żeby coś więcej? Może chociaż jakieś pismo z protestem do ministerstwa w imieniu mieszkańców? To nic nie kosztuje, może chwilę czasu. Proszę o interwencję.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Co to się Panie wyprawia! 37 9 miesięcy temu

  Całkiem spora ilość drzew w Iławie to "okazy", które powinny być wycięte wieeeele lat temu i zastąpione nowymi nasadzeniami. Obecne wycinki to rezultat "żadnej" gospodarki zielenią w ostatnich 30 latach. Chociaż dla niektórych znawców i ekspertów widok wiecznie zielonych (bo obrośniętych jemiołą) drzew może być jakże kojący, zwłaszcza po zrzuceniu przez nie liści. A wystarczyłoby zlecić analizę arborystyczną fachowcowi.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Tomek 36 9 miesięcy temuocena: 80% 

  Tu potrzeba działań oddolnych. Brak jest w Iławie aktywnych stowarzyszeń, które skutecznie broniłyby drzew. Po przeczytaniu tej biurokratycznej pulpy naznaczonej spychologią pozostaje smutna konkluzja, żew Iławie królują prywatne folwarki, jak nie deweloperów to spółdzielni mieszkaniowych i nikt, a burmistrz juz zwłaszcza nic na to poradzić nie może. Wycinka kilkudziesięcioletnich i starszych drzew to akt barbarzyństwa i krótkowzroczności. Może mniej tęczowej propagandy, a więcej aktywnych działań na rzecz edukacji ekologicznej? Bez niej zmuszeni jesteśmy słuchać wrzasków otępiałych w swej ignorancji i prywacie ludzi o "zacienionych oknach i bzyczących pszczołach i zafajdanych ptasimi odchodami samochodach". Przeraża, że stają one argumentami w debacie publicznej. Odpowiedzialny gospodarza miasta powinien mieć jaja nazywać zawczasu takie postulaty zawstydzającymi bredniami i odsyłać krzykaczy do lektury podręczników ze szkoły podstawowej o roli drzew, pszczół i ptaków w ekosystemie

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Tomek 35 9 miesięcy temuocena: 100% 

  Zasadziłem w tym roku własnoręcznie ok 1000 drzew, czyli jakieś 3 razy tyle co miasto Iława, przy tym nie wyciąłem żadnego. Może się czepiam i nie doceniam inwencji twórczej burmistrza, w pełnych zawiłych konstrukcji stylistycznych dowodach na to czego to nie może zrobić w zakresie ochrony cennego drzewostanu? Gdzie się biedak nie spojrzy tam nie ma kompetencji, za to uwaga! sadzi wraz z całym iławskim samorządem w ramach miłości do przyrody mniej niż jedno drzewko dziennie. O roli drzew, zwłaszcza tych starszych (50 lat +) napisano niezliczoną ilość publikacji, o tym jak chłodzą latem czy regulują stosunki wodne. Nie musisz czytać moich wywodów. Wystarczy, że przestaniesz rżnąć głupa. Ot najprostszy przykład. Wycięcie jednego kilkudziesięcioletniego buka, doraźnie, by wyrównać straty ekologiczne wymagałoby nasadzenia aż 1700 młodych drzewek tego gatunku. Skoro zatem nie ma środków ani zapału do masowego sadzenia trzeba za wszelką cenę chronić starodrzew

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~prawda 34 9 miesięcy temuocena: 25% 

  czekamy ~Tomku~ na konkretne twoje wywody , na temat, ekosystemu, zafajdanych autach, i innych bredniach., barbarzyństwie ,krótkowzroczności, edukacji, prywacie. Nadawaj tomku, poczytamy

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Mieszkanka 33 9 miesięcy temuocena: 91% 

  A na osiedlu Podleśnym pięknie krzaczki poprzycinane od dwudziestu lat nie było takiego porządku brawo administrator osiedla

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~.... 32 9 miesięcy temuocena: 46% 

  Na moim placu pomiędzy blokami na Piastowskim rosły juz pokaźne lipy. Ale jakaś durna wyjątkowo baba z jednego z bloków kazała placowym postrzyc je i widzę ze giną. Porobiło się z nich drapaki. Jej sie nie podobały że będą za wiele liści sypać. Kretynow mamy wszędzie.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~czy ty masz jaja ? 31 9 miesięcy temuocena: 100% 

  to co zrobiłeś , żeby zapobiec nakazom jakiejś wyjątkowo durnej baby. jak dalej będziesz bierny , to ta baba może postrzyc ciebie i zostanie drapaka.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Willi 30 9 miesięcy temuocena: 73% 

  Iława z mista zieleni zamienia się w miasto betonu. Wycinka drzew to jedno ale stan zdrowotny starszych drzew jest w opłakanym stanie. Większość drzew jest zaatakowana przez pasożytniczą jemiołę i jest jak w popularnym powiedzeniu " Drzewa umierają stojąc". Za moich młodych lat przedsiębiorstwo komunalne usuwało jemiołę z zaatakowanych drzew a młode drzewa w czasie suszy były podlewane. Dziś gołym okiem widać karygodne zaniedbania miasta w tym temacie. Jeśli władze nie zaczną leczyć drzew to za kilka lat pozostaną suche kikuty. Nowo sadzone drzewa to w większości jakieś hybrydy o lilipucim wzroście z niewielkimi koronami lub świeczkowe tzw. fastigiata czyli w górę rosnące, takie jak posadzone trzykrotnie na ul. Sobieskiego gdzie z braku podlewania zmarnowano pieniądze podatników. Należy zaznaczyć, że koszt takiego drzewa to rząd od 150 do 450 zł. Ja na swojej działce posadziłem: większą lipę, grab, wiąz, klon, cztery głogi dwuszyjkowe, dwie leszczyny, buka pendulę, dwa czrne bzy, .

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~czytelnik 29 9 miesięcy temuocena: 67% 

  W nawiązaniu do tej dyskusji chciałbym dodać iż dwa lata temu mielismy bardziej deszczowe lato niż to ostatnio bywało. Deszczyk sobie padał u urzędnicy zapomnieli o tym że istnieją urządzenia do regulacji poziomu wód. Inna sprawa że wiele tam, zapór, jazów i progów wodnych jest w tak opłakanym stanie (nie remontowane od czasów Pruskich) że nie ma możliwości z nich skorzystać. Efekt był taki że woda na jeziorze Łabędź podniosła się o 2 m, wzrósł także poziom wody na tzw. rzece Tynwałd, trwało to prawie rok i spowodowało śmierć ok. tysiąca drzew nad ich brzegami i kto poniesie konsekwencje ? Dziś te kikuty sterczą zagrażając bezpieczeństwu i nikt nie czuje się odpowiedzialny za ich usunięcie, a pan burmistrz pisze w swoim piśmie że trzeba takie drzewa usuwać, czyli można napisać co się chce a rzeczywistość wygląda jak wygląda no i oczywiście winny jest deszcz. Pozdrawiam wszystkich.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Radius 28 9 miesięcy temuocena: 0% 

  mówili ze jakby się puściło wody iławskie to zalałoby Nowe Miasto Lubawskie i dalej

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~ostroda 27 9 miesięcy temuocena: 26% 

  chcialem kupic mieszkanie w Iławie ...ale co wyprawiacie z zielenią itp.. przeważyło na osiedlenie się w Ostródzie.. good bye Iławo..

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~iława ciebie nie potrzebuje 26 9 miesięcy temuocena: 73% 

  to nie kupuj ...spadówcia do ostródy . gdzie wizytówką tego miasta OD WIELU lat jest kupa złomu na wjeżdzie. jak ci ta kupa przeważyła to się osiedlaj w tym krajobrazie, Iława takiej kupy nie chce.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iława 25 9 miesięcy temuocena: 33% 

  Paszoł won z tym rozumem

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~shadow 24 9 miesięcy temuocena: 39% 

  a niech wszystko wytną zaleją betonem spakują się i polecą na marsa bo tu już życia nie będzie

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a ty na marsa 23 9 miesięcy temuocena: 63% 

  pakuj się i ucikaj na marsa, ćłowieku , bo twierdzisz , że życia tu nie będzię ??? Mylisz się,,, !!! Życie tu było , jest i będzie

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iława 22 9 miesięcy temuocena: 67% 

  Co ty piszesz. Człowiecze

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a. 21 9 miesięcy temuocena: 76% 

  Co z tego, że są sadzone nowe drzewa skoro ratusz o nie nie dba. Nie są należycie pielęgnowane, schną, kikuty tylko wystają. Póki nie będzie dobrej pielęgnacji i ochrony drzew to nasadzenia nowych można sobie w tylną część ciała wsadzić niestety.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~do kikuta 20 9 miesięcy temuocena: 60% 

  to zadbaj,o dobrą pielęgnację ,pielęgnuj , wsadzaj w jakie części ciała lubisz. pielęgniarzu, pisać każdy może.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~JANUSZ 19 9 miesięcy temuocena: 71% 

  a-- Masz rację sadzone są młode drzewa o które się nie dba,sztuka dla sztuki i marnowanie publicznych środków. Tak będzie dopóki nie będą rozliczani urzędnicy za te nasadzenia.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a 18 9 miesięcy temuocena: 47% 

  Najważniejsze to zboczeńcy w szkołach po tęczową flagą. FUJ

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a 17 9 miesięcy temuocena: 50% 

  No czekałem który pierwszy zboczeniec będzie próbował odwrócić uwagę - i udawać że wszyscy dookoła to homofoby. Nie zboczeńcy próbują nas pouczać i nasze dzieci. WON

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Ciekawy 16 9 miesięcy temuocena: 67% 

  Ale cię kręci to słowo "zboczenie" to jakiś twój fetysz? Krew zaczyna szybciej ci krążyć kiedy je wypowiadasz?

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a 15 9 miesięcy temuocena: 72% 

  Drzewa do wycinki a architektura po psie. Nasze miasto nawet nie ma czym się pochwalić. Bloki klocki, hotele klocki.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~iława czeka , my czekamy 14 9 miesięcy temuocena: 75% 

  dlaczego utalentowany architekcie , ani po psie , a może i nie po jego samiczce.pierniczysz o klockach, Pewnie mieszkasz//pokaż jak ??? // wtedy mieszkańcy naszego miasta, ocenią, czy masz się czym pochwalić architekcie

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iława 13 9 miesięcy temuocena: 76% 

  Bardzo dobrze stare powycinać wielkie potężne co w czasie wichury są zagrożeniem ale posadzić nowe liściaste do produkcji tlenu tak się właśnie gospodarzy kto ma pojęcie głupot nie pisze

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Gucio 12 9 miesięcy temuocena: 41% 

  Pan Burmistrz, zrobił wykładnię przepisów, gdzie w prologu podkreślił, że "nie może" a w epilogu, że jednak "może". Czyli z perspektywicznego punktu widzenia optymistycznie rzecz biorąc....

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~prawda 11 9 miesięcy temuocena: 100% 

  Guciu ,żeby było sprawiedliwie to dla porówniania przytocz prolog i epilog poprzedniego burmistrza w tej sprawie,..jak nie dasz rady. to mędrkuj dalej.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~> 10 9 miesięcy temuocena: 100% 

  za to na Al. Jana Pawła II sadzone są jakieś długie suche porosty. Pomysł bez pojęcia. Ludzie nie bójcie się liści sadzić należy te starego gatunku lipy w Iławie, szczególnie nad Iławką. Należy tez posadzić lipy nad parszywa rzeczką co gnije w niej woda od Młyna do jeziora Iławskiego.

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~a. 9 9 miesięcy temuocena: 75% 

  Dokładnie. Kiedyś w mieście pełno lip rosło, pięknie pachniało na przełomie czerwca/lipca wieczorową porą. A teraz? Żenada.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iławiak 8 9 miesięcy temuocena: 26% 

  Panie Kopaczewski,proszę nie marnować czasu na elaboraty ,przestałem czytać po kilku zdaniach...Tyko wziąć się za robotę,Pana czas się kończy...

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~chłopek roztropek 7 9 miesięcy temuocena: 100% 

  rzeczywiście , ktoś trafnie zauważył ,że ~Iławianka~poniżej profesjonalnie proponuje odczepić się od burmistrza. brawo ty .~iławianko,,, a skąd wiesz ??? ,że burmistrz żałuje ??? i od kogo to wiesz ??? Iława pyta , my pytamy.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~urzędnik 6 9 miesięcy temuocena: 20% 

  To nie pisał burmistrz tylko urzędniczka pod nickiem "iławianka"poniżej...

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Iławianka 5 9 miesięcy temuocena: 85% 

  Odpowiedż jest konkretna i rzeczowa. Co do czasu, który się kończy, to nikt nie zna dnia, ani godziny. Burmistrz odpowiadał na konkretne pismo i zrobił to profesjonalnie. Tak więc, odczep się pan od burmistrza i czasu Mu nie wyliczać proszę. Pewnie do dzisiaj żałuje, że startował w wyborach i pełni tą funkcję w takim durnym mieście, gdzie każdy chłopek roztropek udaje mędrca bez szkiełka i oka.

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~Radny 4 9 miesięcy temuocena: 14% 

  Bloki maja powstać

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~WalićWszystkich 3 9 miesięcy temuocena: 0% 

  Nie wycinają tylko próbują złapać kornika

  odpowiedz oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~do walącego 2 9 miesięcy temuocena: 100% 

  co ty pieprzysz ? chyba czas na badania okresowe dla ciebie

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
 • ~WalićWszystkich 1 9 miesięcy temuocena: 70% 

  Afera o nic jak to powieszał jeden z posłów PiS wycinamy drzewa w miastach by pozbyć sie smogu wiatr zawieje i miasto wolne od dymu a te drzewa tylko przeszkadzają

  oceń komentarz  zgłoś do moderacji
woznicki2019
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.8838 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)