REKLAMABMX

(Fot. UM w Iławie.)

Właśnie weszła w życie uchwała dotycząca IBO 2020. Oznacza to, że już można składać wnioski na projekty do 250 tys. złotych!

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Edycja czwarta na 2020 rok to aż 250 tys. złotych do wzięcia!

Jakie projekty?

Projekty finansowane ze środków Iławskiego Budżetu Obywatelskiego powinny mieć charakter ogólnomiejski i spełniają wszystkie z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt ich realizacji nie przekracza łącznej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla gminy, dotyczą potrzeb mieszkańców, są zgodne z zadaniami gminy, miejsce ich realizacji znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Kto może zgłaszać?

Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego może dokonać każda osoba zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Gdzie będzie można pobrać formularz?

Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie https://ilawa.budzet-obywatelski.org. Formularz składamy w wersji elektronicznej na stronie internetowej ilawa.budzet-obywatelski.org lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Iławy (pok. 110) lub listownie na adres Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Iławy). 

Jak wygląda harmonogram czwartej edycji?

⦁    od 05.11.2019 - Kampania informacyjno-edukacyjna.
⦁    od 05.11.2019 - Otwarcie punktu konsultacyjnego w Informacji Turystycznej  przy ul. Niepodległości 13.
⦁    07.11.2019 g. 17.00 - Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, ul. Wiejska 2d.
⦁    05.11 – 18.11.2019 - Składanie propozycji projektów (online i tradycyjnie papierowo w Urzędzie Miasta Iławy pok. 110).
⦁    18.11 – 5.12. 2019 - Weryfikacja projektów (składanie poprawek przez wnioskodawców, wnoszenie odwołań).
⦁    5.12 – 19.12. 2019 - Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania, projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania. Promocja projektów wśród mieszkańców.
⦁    11.12.2019 - Prezentacja wszystkich projektów IBO.
⦁    19 – 20.12.2019 - Głosowanie na projekty metodą tradycyjną  w 1.Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Wiejska 2d), 2. Urzędzie Miasta oraz 3. Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie (ul. Biskupska 2) oraz internetowo poprzez www.ilawa.budzet-obywatelski.org.
⦁    30.12.2019 - Przedstawienie wyników głosowania.
⦁    07.01.2020 – 31.01.2020 - Ocena realizacji wdrożenia budżetu obywatelskiego.

Co nowego w tym roku? Mamy trzy najważniejsze zmiany:

⦁    Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Iławy bez ograniczenia wieku.
⦁    Składać projekty mogą wszyscy mieszkańcy Iławy, a osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 
⦁    Projekty mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny (tzw. miękki np. z zakresu sportu, kultury). Podział procentowy 80% na projekty twarde i 20% na projekty miękkie.

Zapraszamy na drugie, otwarte spotkanie informacyjne w sprawie IBO 2020, 7 listopada (czwartek) o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (sala nr 24), a także do punktu konsultacyjnego IBO w Informacji Turystycznej przy ratuszu, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.


Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta! Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.ilawa.budzet-obywatelski.org.


Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.6537 sekundy
trwaja prace administracyjne - wkrotce wracamy 1:)