REKLAMAKaren
REKLAMADPK

(Fot. UM w Iławie.)

Urząd Miasta w Iławie zaprasza do zgłaszania chęci udziału w projekcie pt. „Żłobek w Iławie", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu Gmina Miejska Iława zapewni opiekę w żłobku 38 dzieciom (dwie grupy). To zupełnie nowe miejsca stworzone w niedawno powołanym do życia „Żłobku Miejskim w Iławie”, który 2 stycznia 2020 roku rozpocznie swoją działalność przy ul. Westerplatte 5 w Iławie. Opłata miesięczna z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka wynosi 200 zł. Stanowi ona wkład do projektu „Żłobek w Iławie”.

Budynek przy ul. Westerplatte 5 w Iławie został specjalnie wyremontowany i wyposażony w nowe sprzęty, meble, zabawki, pomoce, kuchnię, itp. Do nowej lokalizacji automatycznie przeniesione zostaną dwie grupy żłobkowe, które dotychczas działały w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego przy ul. Kasprowicza 3 w Iławie. Nowych 38 miejsc w żłobku zostanie uzupełnionych w wyniku rekrutacji, odbywającej się w ramach projektu „Żłobek w Iławie”.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Informacji o naborze należy szukać na stronie www.ilawa.pl w zakładce Żłobek. Znajdują się tam dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin naboru i Oświadczenie RODO. Wypełnione dokumenty z załącznikami (załącznik nr 1B i załącznik nr 2) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem ŻŁOBEK do sekretariatu burmistrza w pokoju nr 312  w Urzędzie Miasta w Iławie (II piętro), lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Iławie, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława.

WAŻNE:

  • Przyjmowanie dokumentów potrwa od 5 grudnia od godz. 7:15 do 17 grudnia do godz. 15:00.
  • Zgłoszenia będą punktowane zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
  • Uwaga! W razie równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
  • O wynikach rekrutacji poinformujemy do 20 grudnia 2019 roku na stronie internetowej www.ilawa.pl w zakładce „Żłobek”.
  • Wszystkie niezbędne formularze oraz Regulamin naboru do pobrania i uzupełnienia znajdziecie Państwo także poniżej w załącznikach.

g

Źródło: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Iławie oraz koordynator projektu "Żłobek w Iławie".
Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
woznicki2019
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.8527 sekundy