REKLAMABUTIK TOP
ipb_nowa

(Fot. UG w Iławie.)

Mimo panującego stanu pandemii inwestycje drogowe w gminie Iława są realizowane bez opóźnień. Gmina sukcesywnie poprawia i rozbudowuje swoją infrastrukturę drogową. Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca między samorządami.

Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej Mątyki-Gromoty. Gmina przekaże na ten cel w ramach dotacji celowej kwotę 623 600 zł. Umowa o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na przebudowę drogi Mątyki – Gromoty została podpisana 2 marca 2020 r. Na jej mocy gmina przekaże na tę inwestycję 623 600 zł, Powiat Iławski 638 376 zł, natomiast kwota 1 852 972 zł pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania zostanie przebudowana droga o długości 3,1 km, a także powstaną chodniki i zjazdy na posesje. Uporządkowane i utwardzone zostanie również pobocze. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 3 114 949 złotych. Zostanie ono ukończone do 30 lipca br.

W najbliższym czasie zostanie też przebudowana droga powiatowa Ząbrowo-Gałdowo. W chwili obecnej został już wybrany wykonawca inwestycji. Gmina Iława będzie również współfinansować tę inwestycję.

Trwa również przebudowa drogi Dół-Ławice o długości 2 398 m. Przebudowana droga zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodnik, odwodnienie jezdni oraz nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED (31 punktów oświetleniowych + 1 punkt oświetlenia solarnego). Wartość całej inwestycji wyniesie 2 649 547,87 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 119 638,30 zł. Inwestycja zostanie ukończona do 30 sierpnia br.

Gminne inwestycje drogowe nie ominęły również Frednowych, Szymbarka oraz Gulbia. We Frednowach trwa przebudowa łącznika  o długości 175 metrów. W Szymbarku jest realizowana przebudowa dwóch dróg: drogi gminnej wraz z chodnikiem w centrum miejscowości oraz drogi gminnej prowadzącej do drogi wojewódzkiej. W Gulbiu przebudowywana jest droga Gulb-Wólka o długości 1 814 metrów. Wszystkie inwestycje są dofinansowane z pozyskanego przez gminę Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji i zostaną ukończone do 31 lipca br.

Gmina Iława/red. kontakt@infoilawa.pl.
Publikacja Urzędu Gminy w Iławie.

Droga Dół – Ławice.

Droga Gulb – Wólka.

Droga w Szymbarku.

Droga we Frednowach (łącznik).

REKLAMANAJLAK
woznicki2019
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAwoznicki2
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.6939 sekundy