REKLAMAGoguś
REKLAMAipb_nowa
Na sprzedaż jest lokal położony na parterze tego budynku.

Na sprzedaż jest lokal położony na parterze tego budynku. (Fot. Google Maps.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Praca” w Iławie sprzeda lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta. Przetarg odbędzie się 5 listopada. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami oferty dostępnymi poniżej.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Praca” w Iławie ogłasza ustny nieograniczony przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego nr 55A położonego w Iławie na parterze budynku przy ul.  Sobieskiego 55 o powierzchni użytkowej 96,10 m2. Lokal położony jest w atrakcyjnej lokalizacji, w ciągu pawilonów handlowych.

2. Cena wywoławcza lokalu wynosi 340.000,00  zł  (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00  zł w kasie Spółdzielni w terminie do dnia 05.11.2020r. do godz. 10:30.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 05.11.2020r.  o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okulickiego 1a w Iławie, pokój nr 10.  Minimalne postąpienie wynosi 10.000 zł.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu wpłaty wadium, złożenia dokumentów uprawniających do reprezentowania oraz wypełnienia oświadczenia do przetargu, najpóźniej do godz. 11:30  w dniu przetargu w siedzibie Spółdzielni na ul. Okulickiego 1A w Iławie.

6. Udostępnienie lokalu dla zainteresowanych odbędzie się w dniu 03.11.2020r.  (wtorek) w godz. 14.00-16.00 – zgłoszenia chętnych należy kierować do biura Administracji Os. „KOPERNIK”, tel. 89 648-46-46.

7. Wpłata wylicytowanej kwoty powinna być wniesiona w terminie 40 dni od daty przetargu pod warunkiem przepadku wadium.

8. Przeniesienie własności lokalu nastąpi w ciągu 30 dni od wpłaty całości wylicytowanej kwoty.

9. Wydanie lokalu Nabywcy nastąpi po 2 stycznia 2021 r.

10. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okulickiego 1a w Iławie lub telefonicznie pod nr 89 649-93-03.

11. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

f

Ogłoszenie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMARudzienice
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2637 sekundy