REKLAMApluszak
REKLAMASadek
wydrukuj podstronę do DRUKUJ5 stycznia 2021, 09:31

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Na ostatniej w starym roku sesji sejmiku (29.12.2020) radni Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęli budżet na 2021 rok. W dokumencie przewidziano środki na Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, tzw. in vitro, dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok.

Niepłodność to niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania regularnych stosunków płciowych bez użycia środków antykoncepcyjnych. W związku z tym, że niepłodność dotyka nawet co piątą parę, a każdego roku liczba osób nią dotkniętych zwiększa się, jest współcześnie uznawana za chorobę społeczną. Potwierdza to stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która uznała niepłodność za chorobę społeczną. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10 - 12% populacji w społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych. Dane dotyczące Polski są jeszcze bardziej niepokojące - Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 mln polskich par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Co najmniej połowa z tych par korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a około 60% wymaga specjalistycznego leczenia.  Niepłodność spowodowana jest w równym stopniu przez czynnik męski i żeński. W około 1/3 przypadków jej przyczyna nie jest niemożliwa do zidentyfikowania (niepłodność idiopatyczna) lub leży po stronie obojga partnerów.

W województwie warmińsko-mazurskim wielkość niepłodnej populacji szacuje się na 55 800 par, natomiast wielkość populacji wymagającej leczenia metodami IVF/ICSI wynosi około 1 116 par rocznie.

- Niepłodność dotyka coraz więcej par w naszym społeczeństwie. Problem ten dotyka także mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Wychodząc temu naprzeciw, chcemy pomóc mieszkańcom naszego regionu w walce z niepłodnością. Dlatego Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, tzw. in vitro, dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok, a Sejmik Województwa przyjął budżet, w którym są na to środki – tłumaczy Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa.

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców w trakcie trwania Programu, poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji w oparciu o przepisy prawa oraz określone standardy postępowania i procedury medyczne, w wyniku których prognozuje się narodziny 11 dzieci. Program ma także umożliwić dostęp do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w trakcie trwania Programu poprzez umożliwienie skorzystania z dofinansowania procedury leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Program będzie w całości sfinansowany z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.2419 sekundy