REKLAMAprofi
REKLAMAipb_nowa

(Fot. Zdjęcie ilustracyjne.)

Zwycięski projekt Iławskiego Budżetu Obywatelskiego musiał poczekać dłużej niż zwykle, także ze względu na trwającą pandemię. Teraz nadszedł czas na realizację pomysłu, który wygrał w głosowaniu mieszkańców, czyli wybiegu dla psów z elementami agility. Prace przy oczku wodnym na ulicy Gdańskiej wkrótce się rozpoczną.

Przypomnijmy, że zgodnie z wynikami głosowania na Iławski Budżet Obywatelski 2019 najwięcej punktów otrzymał pomysł nieformalnej grupy „Cztery Łapy” na utworzenie miejsca do swobodnej zabawy z czworonogami. 

- Chciałbym uspokoić wszystkich zniecierpliwionych miłośników psów, którzy od dawna czekają na ten wybieg. Mamy już wyłonionego wykonawcę w drodze przetargowej i zgodnie z planem wybieg ma być oddany do użytku w połowie tego roku - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Okolica oczka wodnego na ul. Gdańskiej już funkcjonuje jako nieformalne miejsce spacerów z psami oraz do zabaw dzieci, zwłaszcza zimą. Wybieg z elementami agility ma być umiejscowiony od strony ulicy Nowomiejskiej. W porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska iławski magistrat zlecił wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej  terenu, na którym ma powstać wybieg. 

- Cieszę się, że powstanie on właśnie w tym miejscu, ponieważ wyniki ekspertyzy przyrodniczej terenu wykazały, że plac zabaw dla psów może pozytywnie wpłynąć na cały tutejszy ekosystem - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.  

W specjalnie opracowanym dokumencie  pn. Inwentaryzacja przyrodnicza (roślinności i flory) terenu przyległego do „oczka wodnego” na działce nr 136/46 obręb 12 przy ul. Gdańskiej w Iławie autorstwa dr. inż. Piotra Dynowskiego, dr inż. Anny Żróbek-Sokolnik oraz dr Aldony Fenyk z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie czytamy: 

Proponowany wybieg dla psów ma na celu stworzenie ogrodzonej przestrzeni dla psów i ich opiekunów. Projekt wpłynie pozytywnie na stan zachowania opisywanego ekosystemu przy zachowaniu proponowanych zaleceń. Przyczyni się do kanalizacji ruchu opiekunów z psami. Umożliwi zmniejszenie ilości pozostawionych przez psy odchodów na całej powierzchni terenu. 

Specjaliści uznali też, że wybieg wraz z infrastrukturą typu psie pisuary itp. przyczyni się do zmniejszenia dopływu biogenów do niewielkiego zbiornika wodnego. 

- Wszystkich sceptycznie nastawionych mieszkańców chciałbym uspokoić, że wybieg nie będzie pełnił funkcji psiej toalety. Każdy korzystający będzie zobowiązany do sprzątania po swoim pupilu - dodaje burmistrz. - Zgodnie z założeniami wybieg skierowany będzie przede wszystkim do posiadaczy psów, ale także do tych wszystkich, którym miłe jest towarzystwo czworonogów. Pośrednio, może także przyczynić się do sąsiedzkiej integracji.

- Wierzę, że dzięki wybiegowi to miejsce ożyje i będzie chętnie odwiedzane nie tylko przez właścicieli czworonogów. Powstały już pewne plany wobec tego terenu. Została już uporządkowana infrastruktura podziemna, dzięki temu będzie można w przyszłości myśleć o dalszym zagospodarowaniu tego miejsca dla mieszkańców - komentuje Dorota Kamińska, zastępca burmistrza Iławy.

Zgodnie z projektem cały teren zostanie ogrodzony, a prowadzić do niego będą dwa wejścia oraz brama wjazdowa dla służb technicznych. Obiekt podzielony będzie na strefę sportowo-treningową z przeszkodami jak np. słupki do slalomu, potrójną obręcz i komplet drążków do przeszkód, sztywny tunel, pochylnię skośną i kładkę oraz strefę swobodną. Bezpośrednio przy wejściach znajdować się będą psie toalety i psiesuary oraz kosze na śmieci, a cały teren zostanie doświetlony. Zainstalowanych zostanie także 5 ławek z oparciami. Należy także dodać, że zgodnie z opinią  nadzoru inwestorskiego, który wykonuje firma Pracownia Projektowa Dariusz Ogonowski z Iławy, projektowana zabudowa działki nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia. Wykonawca nie przewiduje również usuwania istniejących drzew i krzewów, a jedynie cięcia pielęgnacyjne.

Wybieg będzie bezpłatny i ogólnodostępny, obowiązywać na nim będą jednak pewne zasady. Osoby przebywające wewnątrz obiektu będą odpowiadać za zachowanie swojego psa i wyrządzone przez niego szkody. Każdy korzystający będzie też zobowiązany do sprzątania po swoim psie i zamykania bram, a każdy pies obowiązkowo będzie musiał posiadać identyfikator. Zgodnie z planem właściciele czworonogów będą mogli skorzystać z wybiegu już pod koniec czerwca tego roku. 

Poglądowe, przykładowe zdjęcia urządzeń na iławskim wybiegu przedstawione zostały na zdjęciach. 

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

Poglądowe, przykładowe zdjęcia urządzeń na iławskim wybiegu.

Ilość zdjęć 4

REKLAMANAJLAK
REKLAMApracownia psychologiczna
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAPrzystan
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3705 sekundy