REKLAMAGoguś
REKLAMASadek

(Fot. UG w Iławie.)

Miło nam poinformować, że gmina bierze udział w kolejnym projekcie grantowym pn. „Planowanie z mieszkańcami”, realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stosowną umowę podpisał 13 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

We wtorek, 13 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Iławie odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego odbyło się szkolenie wprowadzające oraz został powołany 4-osobowy zespół projektowy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społeczności lokalnej w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Produktem finalnym projektu będzie uchwalenie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części Gminy Iława z przeznaczeniem na  lokalizację farm (elektrowni) fotowoltaicznych.

W projekcie „Planowanie z mieszkańcami” udział bierze 26 gmin, w tym 5 z naszego województwa.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2022 r.

Publikacja Urzędu Gminy w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMARudzienice
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3551 sekundy