REKLAMALavard
REKLAMASadek
Na zdjęciu Dagmara Wejnarska.

Na zdjęciu Dagmara Wejnarska.

Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Kisielicach Roman Adamski we wrześniu tego roku przechodzi na emeryturę i w związku z tym kisielicki magistrat przeprowadził konkurs na to stanowisko, który odbył się 14 kwietnia 2021 r. 

Komisja składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych dokonała  oceny formalnej złożonych ofert. Z powodu braków formalnych jeden z kandydatów nie został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego przez komisję konkursową. 

Druga kandydatka została dopuszczona do konkursu i przedstawiła w formie  prezentacji multimedialnej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Kisielicach, odpowiedziała również na pytania członków komisji konkursowej. 

W wyniku tajnego głosowania wygrała konkurs na dyrektora tej szkoły. 

Burmistrz Kisielic zgodnie z rozporządzeniem zatwierdził konkurs i  Pani Dagmara  Wejnarska zostanie od września dyrektorem szkoły w Kisielicach.

Nowa pani dyrektor od dwudziestu dwóch  lat pracuje w Zespole Szkół w Kisielicach jako nauczyciel języka niemieckiego. Cieszy się nieposzlakowaną opinią i uznaniem wśród nauczycieli, rodziców i lokalnej społeczności. Przez ostatnie dwa lata zajmowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie, teraz obejmie stanowisko w Kisielicach. 

Serdecznie gratulujemy Pani Dagmarze, życzymy sukcesów oraz wdrożenia ambitnej koncepcji funkcjonowania szkoły zaprezentowanej podczas konkursu.  

Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie na rok szkolny 2021/2022  zgodnie z przepisami zostanie powierzone nauczycielowi z tej placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Kuratorium Oświaty. W przyszłym roku odbędzie się konkurs na to stanowisko.

Publikacja Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMATelefon zaufania
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2528 sekundy