REKLAMAFigura
REKLAMAIBO

(Zdjęcia: archiwum Stanisława Blonkowskiego, Urząd Miejski w Suszu.)

Prelekcje, wykłady, spotkania z młodzieżą, przedszkolakami, ale także z seniorami, a głównym bohaterem jest oczywiście przyroda. Stanisław Blonkowski w niezwykle ciekawy sposób opowiada o życiu lasu, zwierzętach i ich zwyczajach, o ekologii. Swoje fascynacje przyrodnicze przedstawia w fotografii, obrazie i oczywiście w opowieściach. Sami Państwo możecie się o tym przekonać, zapraszając Stanisława Blonkowskiego do współpracy, która odbywa się non-profit.

Lasem zachwycenie!

O tym, jak ważny jest las i dbanie o środowisko, które nas otacza, w znakomity sposób opowiada i dzieli się wiedzą Stanisław Blonkowski, który jest emerytowanym leśnikiem, od 50 lat związanym z lasami Pojezierza Iławskiego. Fascynację przyrodą przekłada na sztukę w formie fotografii oraz obrazów malarskich. Spod pióra znawcy lasu wyszło kilkadziesiąt publikacji w formie albumów, felietonów, artykułów, których jest autorem. Dzięki zaangażowaniu społecznemu Pana Stanisława uczestnicy spotkań w formie prelekcji, wykładów, wystaw, których jest autorem, mogą w przystępny sposób przenieść się na chwilę i prawie oko w oko spotkać żyjące w okolicach Pojezierza Iławskiego zwierzęta, a szczególnie ptaki. Bezpośrednie obcowanie z okoliczną przyrodą sprawia, że zna ją jak nikt inny, dzięki czemu ciekawie opowiada o niej zarówno dzieciom w wieku przedszkolnym, jak również seniorom na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Bardzo ważnym elementem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest dbałość o ekologię, której autor poświęca osobny panel, w którym skupia się na wpływie człowieka na przyrodę i środowisko. Oprócz działań o charakterze przyrodniczym Pan Stanisław nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, pełniąc rolę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suszu. Pan Stanisław z wielką chęcią oraz bezinteresownie spotka się z grupami zainteresowanymi w ramach m.in. warsztatów, prelekcji i wykładów. Na spotkaniach na uczestników czekają upominki od autora w formie własnoręcznie podpisanych albumów. W imieniu Pana Blonkowskiego serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i zgłaszania potrzeby i chęci zaproszenia do współpracy.

Piotr Pancer – Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury.

f

STANISŁAW BLONKOWSKI 
Telefon i e-mail kontaktowy: 

  • 602 372 908,
  • sblonkowski@onet.pl.

g

STANISŁAW BLONKOWSKI (1947): emerytowany leśnik, od półwiecza związany z lasami Pojezierza Iławskiego. Swoje przyrodnicze fascynacje przedstawia w obrazach i fotografiach, którymi zilustrował albumy „Lasem zachwycenie – obiektywem i pędzlem Stanisława Blonkowskiego”, „Zielony skarbiec ziemi suskiej”, „Perły natury powiatu iławskiego”, „Zielony skarbiec Gminy Iława”, „Lasy ludziom, ludzie lasom”, „W krainie orlika krzykliwego – Nadleśnictwo Orneta”, „Z pól, łąk, jezior i lasów ziemi suskiej”, „Przyroda powiatu iławskiego”, „Susz Triathlon 25 lat. W jeziorze, przez miasto, pole i las”, „Aleje i zadrzewienia Gminy Susz”, „Nadleśnictwo Susz”. Ostatnio wydany album autora nosi tytuł „Nadleśnictwo Jamy. Lasy i ludzie”. Jego ilustrowane fotografiami artykuły o przyrodzie są stałą pozycją aperiodyku Skarbiec suski oraz miesięcznika Życie Powiatu Iławskiego. Wiedzę o pięknie przyrody i jej zagrożeniach przekazuje w postaci licznych pogadanek, odczytów i wykładów w przedszkolach, szkołach i uniwersytetach trzeciego wieku. Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Leśników Fotografików.

Wykład Stanisława Blonkowskiego podczas Lata z muzyką w Suszu. Rok 2021.

Ze Stanisławem Blonkowskim można spotkać się przy różnych okazjach, m.in. podczas imprezy triathlonowej w Suszu (na zdjęciu).

Zdjęcia: archiwum Stanisława Blonkowskiego, Urząd Miejski w Suszu.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMATartak
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5188 sekundy