REKLAMAPatrz
REKLAMAZielona aleja 2

(Fot. UM w Iławie.)

Po długiej przerwie wraca Iławski Budżet Obywatelski, czyli możliwość zgłoszenia własnego projektu: inwestycji lub wydarzenia, które zostaną zrealizowane ze środków budżetu miasta. 

- Już teraz zachęcam mieszkańców, żeby przygotowali własny pomysł, który ich zdaniem wpłynie na poprawę komfortu życia w mieście - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 

Jak będzie wyglądać tegoroczna procedura partycypacji? O tym rozmawiamy z zastępczynią burmistrza Dorotą Kamińską.

Pani burmistrz, kiedy oficjalnie rusza procedura IBO 2022?

Dziś, tj. 8 października wchodzi w życie zarządzenie burmistrza wraz z harmonogramem określającym zasady działania tegorocznej procedury. Już od 18 października mieszkańcy będą mieli możliwość składania wniosków w wersji papierowej lub poprzez stronę internetową https://ilawa.budzet-obywatelski.org. Na zgłaszanie projektów będzie czas do 29 października. Nieco wcześniej, bo od 11 października ruszy kampania informacyjno-edukacyjna, podczas której będziemy przekazywać mieszkańcom informacje o poszczególnych etapach.

Czy wiadomo już, jaka kwota jest w tym roku do dyspozycji mieszkańców? 

W przyszłorocznym budżecie miasta zaplanowaliśmy na ten cel 300 tys. złotych. Pod uwagę brane będą zarówno zadania inwestycyjne tzw. twarde, takie jak np. budowa obiektu, dróg, czy małej architektury, jak również nieinwestycyjne (tzw. miękkie), czyli przedsięwzięcia edukacyjne, z zakresu integracji społecznej, kulturalne i sportowe aktywizujące mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że na te pierwsze przeznaczone będzie 80%, a na drugie 20% środków IBO. 

Iława już po raz trzeci będzie przystępować do realizacji Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdążyli poznać procedurę partycypacji budżetowej, mamy już pewne doświadczenie w tej kwestii, więc będzie prościej. A czy w stosunku do ubiegłorocznej edycji wprowadzone są już jakieś zmiany?

Tegoroczna edycja IBO przebiegać będzie bardzo podobnie jak w poprzednich latach. Rozpoczynamy od zgłaszania projektów, pamiętając o kilku ważnych kwestiach:

proponowane zadanie musi być możliwe do zrealizowania na terenie należącym do Gminy Miejskiej Iława. Jeżeli zatem nasz projekt dotyczy budowy placu zabaw czy innej strefy aktywności, powinniśmy się upewnić, że proponowane przez nas lokalizacja to teren zarządzany przez miasto;

projekt musi być ogólnodostępny i możliwy do zrealizowania w ramach jednej edycji IBO, a koszty na jego realizację powinny być dobrze oszacowane, tj. ustalone na podstawie rzeczywistych cen w konsultacji z właściwymi urzędnikami;

do zgłoszenia propozycji konieczne jest zdobycie minimum 30 podpisów mieszkańców miasta. Tu należy podkreślić, że pod uwagę brane będą jedynie głosy mieszkańców miasta, nie gminy wiejskiej czy powiatu;

do 29 października do dyspozycji mieszkańców otwarty będzie punkt konsultacyjny w biurze Informacji Turystycznej, w którym udzielana będzie pomoc przed złożeniem wniosku;

do dyspozycji mieszkańców będą również urzędnicy w ratuszu zgodnie z ustalonymi dyżurami.

Jak właściwie napisać wniosek do IBO 2022?

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej https://ilawa.budzet-obywatelski.org. Powinien on zawierać tytuł, opis projektu wraz z uzasadnieniem jego realizacji i opisem sposobów zapewnienia ogólnodostępności projektu. Musi być w nim zawarta informacja, do kogo projekt jest skierowany, mieć dobrze oszacowane koszty, ustaloną lokalizację i zawierać dane projektodawcy. Tu chciałabym podkreślić, że osoba zgłaszająca musi być mieszkańcem miasta Iławy. 

Nową rzeczą, która pojawi się w tym roku, będą spotkania z mieszkańcami w trzech różnych lokalizacjach oraz spotkanie online w formie streamingu. Zorganizujemy także wydarzenie na kształt targów IBO w hali sportowo-widowiskowej. Nowością będzie też możliwość oddania swojego głosu w mobilnym punkcie do głosowania. 

HAROMONOGRAM:

 • 8.10. Start Iławskiego Budżetu Obywatelskiego edycja #IBO2022.
 • 18.10. do 29.10. Składanie wniosków: złóż formularz online na www.ilawa.budzet-obywatelski.org.
 • 8.10. do 01.11. Kampania informacyjna
 • 3 spotkania z mieszkańcami g. 17-19.00: 
 • 12.10. Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2d,
 • 13.10. os. Piastowskie – szukaj nas na boisku, 
 • 14.10. Galeria Jeziorak-Przystań Jeziorak – I piętro naprzeciw banku,
 • 2 dni na wspólne pisanie wniosków
 • 19.10. w godzinach 7.15-15.15 czekamy na Ciebie w punkcie konsultacyjnym, 
 • 20.10. w godzinach 15.30-18.00 - pomoc urzędników w ratuszu, sala 311. 
 • 02.11. do 10.12. Weryfikacja złożonych projektów
 • 28.12. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania
 • Od 28 do 16.01.2022r. Promocja projektów. Pamiętaj, za promocję projektów odpowiada pomysłodawca!
 • 10.01. do 16.01. Głosowanie - forma tradycyjna oraz elektroniczna
 • do 23.01. Ogłoszenie wyników #IBO2022.

f

Punkt konsultacyjny przez cały okres #IBO2022 znajdować się będzie w biurze Informacji Turystycznej w Iławie, ul. Niepodległości 13.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMAModera
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3691 sekundy