REKLAMAPZW Iława
REKLAMAbanieczka2

(Fot. UG w Iławie.)

We wtorek, 12 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie XXV edycji konkursu wojewódzkiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. W konkursie wzięło udział 27 sołectw z całego województwa. Do tej edycji konkursu zostało zgłoszone sołectwo Nowa Wieś.  

Była to już XXV edycja konkursu, którego głównym celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi zrzeszonych w Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie, oprócz samego piękna zgłoszonej wsi, oceniana była również wielkość wkładu pracy w ich upiększenie.

Praca na rzecz miejscowości została wysoko oceniona i sołectwo Nowa Wieś otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 1 500 zł. Komisja doceniła pracę i zaangażowanie na rzecz sołectwa, którego sołtys i rada sołecka wraz z mieszkańcami stara się o poprawę estetyki z jednoczesnym zachowaniem charakteru wiejskiego miejscowości.

W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich Wojciech Giecko, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie Grzegorz Kierozalski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Jarosław Sarnowski. Gminę Iława reprezentowali: Zastępca Wójta Gminy Iława Andrzej Brach, Sołtys Sołectwa Nowa Wieś i Radna Gminy Iława Barbara Ostrowska oraz członkini rady sołeckiej Małgorzata Józefowicz.

Serdecznie gratulujemy!

Publikacja Urzędu Gminy w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAZdrowo nacudowane
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2792 sekundy