REKLAMAprofi
REKLAMASadek

(Fot. materiały spółki.)

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza spółki Iławskie Wodociągi z siedzibą w Iławie, realizując uchwałę nr 04/12/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej https://iw.miastoilawa.pl/ogloszenia-i-przetargi 
oraz https://bip.umilawa.pl/73/Ilawskie_Wodociagi/

Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Wodna 2, 14-202 Iława, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Iławskie Wodociągi sp. z o.o. w Iławie – nie otwierać”, w terminie do dnia 10 stycznia 2022 do godz. 14:00.

Ogłoszenie.

REKLAMANAJLAK
Artykuł załadowany: 0.3499 sekundy