REKLAMASpeed
REKLAMAprofi

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Iława przystępuje do realizacji Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem Programu jest wsparcie:

 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadających łącznie wskazania w pkt. 7 i 8 orzeczenia,
 • członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia

f

poprzez możliwość uzyskania:

 • usługi opieki wytchnieniowej, w sytuacji nagłej lub w razie uzasadnionej potrzeby,
 • wsparcia specjalistycznego,
 • wsparcia społeczno-kulturalnego.

f

Adresatami Programu są:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj.   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • członkowie rodzin lub opiekunowie świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

f

Wsparcie w ramach Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iławy.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt z pracownikami:

 • - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie p. Anetą Nicą tel. 89  649 97 25, email: a.nica@mops.ilawa.pl,
 • - Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych p. Moniką Kowalską – Kastrau tel. (89) 649-01-89, email: mkowalska.kastrau@umilawa.pl.

f

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.3753 sekundy