REKLAMApluszak
REKLAMAOlszta

(Fot. UM w Iławie.)

Seniorom z Iławy w wieku 65+ zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc.

- W naszym mieście mieszka ponad 6,7 tys. osób po 65. roku życia. Z myślą o nich podejmujemy szereg działań zarówno aktywizujących, jak i ułatwiających im poruszanie się w przestrzeni miejskiej. Wszystko po to, aby komfort życia seniorów w Iławie był jak najwyższy. Niezwykle ważne są dla nas także opieka i bezpieczeństwo, dlatego zdecydowałem o wdrożeniu programu, który oferuje wsparcie w postaci opasek bezpieczeństwa - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 

f

Co czego służy opaska bezpieczeństwa?

„Opieka na odległość”, którą może zapewnić opaska,  gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Po wciśnięciu guzika alarmowego następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisany do opaski. 

Dla kogo?

- Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy  mieszkający w Iławie w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia - wyjaśnia Monika Kowalska-Kastrau - Pełnomocnik Burmistrza ds. osób Starszych i Niepełnosprawnych.

Gdzie się zgłosić? 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie poprzez sekretariat tel. 89 649 97 20.

Miasto planuje zakup  170 opasek dla najbardziej potrzebujących, decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

Zakup opasek zostanie w całości sfinansowany  ze środków Państwowego Funduszu Celowego Przeciwdziałania COVID-19, z którego Gmina Miejska Iława otrzymała ponad 220 tys. zł (m.in. na zakup opasek) w ramach programu  „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2022 przyjętego przez Radę Miejską w Iławie.  

– Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie zaangażowanym w pozyskiwanie środków. To bardzo ważne, aby seniorzy w Iławie korzystali w maksymalny sposób z pomocy, którą oferują programy rządowe - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMANAJLAK
Artykuł załadowany: 0.3735 sekundy