REKLAMAincome2
REKLAMAPatrz
Burmistrz Dawid Kopaczewski i Monika Kowalska - Kastrau, pełnomocnik burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych.

Burmistrz Dawid Kopaczewski i Monika Kowalska - Kastrau, pełnomocnik burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych.

Pomocna dłoń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wytchnienie dla opiekunów osób niepełnosprawnych to program pilotażowy  Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego. Skąd taka inicjatywa?

"Kolejny raz musiałam odłożyć wizytę u lekarza", "Mam zaplanowaną operację i nie wiem, co robić", "Jestem u kresu sił" - te i tym podobne zdania padały w rozmowach ze zrozpaczonymi rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Ubiegły rok to szereg rozmów i spotkań z rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych, rozmów, które pokazały, z jak wielkimi problemami zmagają się nasi mieszkańcy. Zajęci codziennymi obowiązkami nie mają możliwości zatroszczyć się o siebie. A to przecież od nich zależy los ich bliskich, więc odpowiadają pełną gotowością. Ten program ma wyjść im naprzeciw, przyjść z pomocą.

Czy nie będzie to powielało działań wynikających z rządowego programu opieki wytchnieniowej?

- Wręcz przeciwnie, ten program ma uzupełnić ofertę rządowego wsparcia. Chcę w nim postawić na doraźną pomoc, pomoc w nagłych wypadkach, które wymagają szybkiego działania i natychmiastowego wsparcia. Nasz pilotaż to także wyjście z ofertą szkoleniową, wsparciem terapeutycznym dla opiekunów. Chcemy wzmocnić wiedzą rodziców i opiekunów, jak sobie radzić ze stresem, jak uporać się z codziennymi obawami i strachem o własne dziecko, jak sprawować opiekę, by jednocześnie pamiętać o swoim zdrowiu i o swoich potrzebach. Planowane spotkania ze specjalistami, terapeutami, psychologami mają w tym pomóc. Nasza inicjatywa to również chęć integrowania rodziców, stwarzania im platformy do wspólnych spotkań, wymiany doświadczeń, tak często potrzebnych rozmów - mówi Burmistrz Miasta Iławy Dawid Kopaczewski.

Komu dedykowany jest ten program?

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 adresowana jest do mieszkańców Iławy ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do osób świadczących bezpośrednią opiekę nad nimi.

Zatem konkretnie, na jaką pomoc mogą liczyć opiekunowie dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych?

Przede wszystkim będzie to opieka na życzenie, czyli możliwość zabezpieczenia podopiecznego na czas nieobecności rodzica, czy opiekuna. Może być to opieka kilku lub maksymalnie kilkudziesięciogodzinna realizowana w domu osoby zależnej. Opiekun może wyjść do lekarza, załatwić pilną sprawę, czy sam skorzystać ze wsparcia i chwili wytchnienia. Osoby zgłaszające się do programu mają limit godzin do wykorzystania. Ponadto dostępna też jest oferta wsparcia specjalistów, którzy mogą udzielić bezpośredniej pomocy opiekunom poprzez udzielanie porad, konsultacji, w przypadku rehabilitantów instruktażu. Planujemy realizację spotkań dla opiekunów, którzy pozostawiając pod dobrą opieką swoje dzieci, będą mogli zwyczajnie się spotkać. Czasami nawet tak drobne rzeczy są dla nich niemożliwe do realizacji. Co ważne udział w tym programie będzie nieodpłatny - jak podaje Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Monika Kowalska-Kastrau.

Kim są osoby mające realizować zadania opiekunów?

- Sprawowanie opieki może być powierzone osobie zaufanej, którą wskaże rodzina i którą akceptuje osoba wymagająca wsparcia. W przypadku, gdy rodzina nie wskaże opiekuna, sprawowanie opieki będzie powierzone osobie, która posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi - wyjaśnia Aneta Nica z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

Gdzie mogą się kierować osoby zainteresowane udziałem w programie?

  • Do p. Moniki Kowalskiej - Kastrau - Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, pod nr  tel.  89  649 01 89, e-mail: kowalska.kastrau@umilawa.pl.  
  • Do p. Anety Nicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, pod nr  tel.  89  649 97 25, e-mail: a.nica@mops.ilawa.pl.

f

- Jeśli program się sprawdzi, dołożę wszelkich starań, by był kontynuowany w roku 2023. Na pewno będziemy o tym rozmawiać z osobami, które będą z niego korzystać w bieżącym roku – dodaje burmistrz Kopaczewski

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3424 sekundy