REKLAMAMartex2
REKLAMApluszak

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

Starosta Powiatu Iławskiego zaprasza na aukcję przedmiotów z Biura Rzeczy Znalezionych.

Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza sprzedaż ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu Iławskiego w wyniku stosowania przepisów o rzeczach znalezionych. Aukcja zostanie przeprowadzona w poniedziałek, 30 maja 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie, przy ul. Gen. Wł. Andersa 2 a, 14-200 Iława, w sali nr 1. Początek aukcji, godzina 10.00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE AUKCJI

ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Działając na podstawie Uchwały Nr 145/617/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia ewidencji oraz trybu likwidacji rzeczy znalezionych, które stały się własnością Powiatu Iławskiego oraz Uchwały o zmianie powyższej uchwały Nr 261/802/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 11 maja 2022 r., Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza sprzedaż ruchomych składników majątkowych, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Nazwa i siedziba jednostki (organizatora aukcji)

Powiat Iławski, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, tel. 089/649-08-48.

Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

Aukcja zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2 a, 14-200 Iława, sala nr 1. Rozpoczęcie aukcji o godzinie 10.00 w dniu 30.05.2022 r.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane rzeczy

Sprzedawane rzeczy obejrzeć można w dniu aukcji w godzinach 8.00 – 9.30. Zamiar obejrzenia rzeczy zgłaszać należy pani Monice Kłosowskiej, pokój nr 113, tel. 89/649-08-48.

Warunki prowadzenia aukcji

  • Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
  • Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedawanych rzeczy. Kupujący ma możliwość zapoznania się ze stanem przedmiotów w terminach podanych w ogłoszeniu.
  • Osoba przystępująca do aukcji powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
  • Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną (również współmałżonka) winna okazać się stosowną dokumentacją, potwierdzającą pełnomocnictwo do reprezentowania.
  • Wzięcie udziału w aukcji poczytuje się za złożenie oświadczeń dotyczących: – akceptacji warunków aukcji oraz że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest nabywcy znany i nie wnosi on w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, – świadomości, iż Organizator aukcji nie udziela gwarancji i wyłącza rękojmię na nabyte przez nabywcę przedmioty sprzedaży, – transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży na koszt Nabywcy i w jego zakresie.
  • Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia, po trzecim ogłoszeniu.
  • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia bezgotówkowo przy użyciu terminalu płatniczego w Starostwie Powiatowym w Iławie lub na rachunek dochodów budżetu powiatu niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni.
  • Nabywca, który w terminie ustalonym zgodnie z powyższym, nie uiści ceny nabycia, traci prawo wynikające z przybicia.
  • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  • Organizator aukcji może zmienić ogłoszenie, warunki aukcji, unieważnić lub zamknąć aukcję bez podawania przyczyny.

f

STAROSTA
 /-/ Bartosz Bielawski

Kup rower na aukcji Powiatu Iławskiego. Zobacz dostępne jednoślady.

Ilość zdjęć 9

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASprzątanie
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.5482 sekundy