REKLAMAZDZ
REKLAMAPatrz

(Fot. UG w Iławie.)

Granty marszałka dla gminy Iława.

We wtorek, 14 czerwca w Olsztynie zostały podpisane dwie umowy dotyczące przekazania pomocy finansowej z samorządu województwa. 

Gminę Iława reprezentowali: Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak, Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji, a także przedstawiciele bezpośrednich beneficjentów grantów: Sołtys Sołectwa Karaś Monika Łukaszewska oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ząbrowie Anna Malinowska.

Pierwsza podpisana tego dnia umowa dotyczyła przekazania środków z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Za otrzymane fundusze gmina zrealizuje zadanie pn. Odbudowa „Grodziska” – miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Karaś – etap III. Zostanie zakupione wyposażenie do odbudowanych wiat rekreacyjnych, zamontowane zostaną budki lęgowe i karmniki dla ptaków, zaplanowano również nasadzenia roślinności. Całkowita wartość inwestycji wyniesie nieco ponad 42 tys. złotych, a kwota dofinansowania 20 tys. zł.

W ramach drugiej umowy gmina zrealizuje zadanie pn. Cudze chwalicie, swego nie znacie! – Stworzenie plenerowej kuchni smaków regionalnych. Za pozyskane środki zostanie zakupiony sprzęt AGD dla KGW w Ząbrowie. Całkowita wartość zadania wyniesie 6 250 zł, a kwota dofinansowania 5 000 zł.

Publikacja Urzędu Gminy w Iławie.

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

REKLAMANAJLAK
REKLAMAJysk
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMALuxbud
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3683 sekundy