REKLAMAHullo
REKLAMAprofi

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

W Iławie można już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego. Praktyczne informacje w tej sprawie publikujemy poniżej.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w kwocie 3 000 zł, które przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ogrzewania to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę świadczenia dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).


Wnioski o dodatek węglowy dla mieszkańców Iławy należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. 


W celu uzyskania dodatku nie jest wymagane spełnienie kryterium dochodowego, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać osobiście w siedzibie MOPS w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a – poprzez platformę ePUAP drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną na adres MOPS do 30 listopada 2022 r.

PUNKT PRZYJĘĆ WNIOSKÓW SKŁADANYCH OSOBIŚCIE ZOSTAŁ UTWORZONY W MOPS W IŁAWIE (UL. GRUNWALDZKA 6a) 

Druki:

Druk wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest również pod poniższym linkiem: 
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692);
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

f

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMAPS QUALITY
REKLAMApolzbyt
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAZajazd
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2548 sekundy