REKLAMAZDZ
REKLAMAOlszta

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz budżetu powiatu na 2023 r. zapraszamy do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2023 r. oraz do składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. 

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie, tj.: ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława do 8.09.2022 r.

Zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO, które mogłyby być zawarte w Programie na 2023 r.

oraz

informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

  • rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  • opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  • sugerowany termin realizacji zadania,
  • kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie, tj.: ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława do 8.09.2022 r.

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na 2023 r.

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 
(Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36);
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
(Natalia Rohde – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Z up. STAROSTY
/-/ Marek Polański
WICESTAROSTA

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
Hullo2
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.4121 sekundy