REKLAMApluszak
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 września 2022, 12:02

(Fot. Karol Stańczak, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego.)

Zróbmy wszystko, by powstrzymać zmiany klimatyczne. Nie tylko z myślą o nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń – powiedziała Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na XVIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 18-20 września 2022 roku w Gdańsku.

XVIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku odbyło się pod przewodnictwem Sejmiku Województwa Pomorskiego. W spotkaniu udział wzięły sejmiki zachodniopomorski i warmińsko-mazurski oraz landtagi niemieckich krajów związkowych Meklemburgii - Pomorza Przedniego, Szlezwiku-Holsztynu i Hamburga.

Tegoroczne spotkanie z samorządowcami z Niemiec, Pomorza, Warmii, Mazur i Powiśla było poświęcone zmianom klimatycznym oraz działaniom na rzecz ochrony środowiska, a tematem głównym „Europejski Zielony Ład. Woda a zmiany klimatyczne“. Jednym z głównych wątków podczas debat była także aktualna sytuacja na Odrze związana z zaistniałą katastrofą ekologiczną. Eksperci byli zgodni co do tego, że należy wprowadzić systemy wczesnego ostrzegania i powołać polsko-niemieckie zespoły reagowania kryzysowego, aby w przyszłości szybciej reagować na podobne wydarzenia.

- Coraz częściej widzimy, jak zmiany klimatu wpływają na nasze życie i jak ważne znaczenie mają działania, by go chronić. Takie spotkania w międzynarodowym towarzystwie, mogą przynieść skutek, gdyż będą to działania podejmowane nie tylko lokalnie, ale także ponadregionalnie. Poza tym pokazują, jak można zadbać o wspólne dobro, jakim jest natura – wyjaśnia Bernadeta Hordejuk.

Solidarni z Ukrainą

Członkowie Forum odrębny panel poświecili trwającej w Ukrainie wojnie. Przewodnicząca Sejmiku Bernadeta Hordejuk przedstawiła doświadczenia i dobre praktyki województwa warmińsko-mazurskiego w tym zakresie. Omówione zostały także szczegółowo wszystkie formy pomocy, jakie zostały zaoferowane naszym ukraińskim sąsiadom, w tym także dzieciom.

- Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22 lutego 2022 r., a więc już dwa dni przed kolejnym aktem agresji wyraził pełne wsparcie dla naszego sąsiada. Przedstawiłam te informacje, aby pokazać, że polskie społeczeństwo w tym mieszkańcy Warmii, Mazur i Powiśla w pełni solidaryzują się z Narodem Ukraińskim od momentu agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku, a brutalna napaść 24 lutego 2022 roku spotyka się nie tylko z solidarnością ale pełnym poparciem Ukrainy w Polsce. Polskie doświadczenia historyczne i współczesne w relacjach z Rosją wskazują nam, że napaść na suwerenną Ukrainę, mająca na celu nie tylko zajęcie terytoriom ale i wyniszczenie całego narodu ukraińskiego, to tylko początek ekspansji Rosji na całą Europę – mówi Bernadeta Hordejuk.

Wspólny głos

Podstawowym celem Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku jest znalezienie wspólnych interesów i priorytetów dla rozwoju obszaru południowego Bałtyku. Należy podkreślić, że Forum wykorzystuje zasady europejskiej polityki regionalnej w sektorach objętych wspólnym zainteresowaniem partnerów Forum. Partnerzy starają się prowadzić spójną politykę regionalną, z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowaniem różnic. Konsekwencją każdego Forum jest wypracowanie rezolucji, w której zawarte są cele, kierunki działań, apele oraz wytyczne dla organów wykonawczych parlamentów i sejmików oraz instytucji państwowych i organów Unii Europejskiej. Obrady forum zakończyły się wypracowaniem i uroczystym podpisaniem wspólnej Rezolucji XVIII Forum "Europejski Zielony Ład. Woda a zmiany klimatyczne" przez reprezentantów wszystkich regionów. Sygnatariusze Rezolucji zgodnie zaapelowali m.in. o intensywną edukację i zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony globalnych zasobów wody, wdrożenie polityk mających na celu intensyfikację działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej, środowiska i klimatu na wszystkich szczeblach zarządzania i we wszystkich sektorach gospodarki oraz zagospodarowywanie terenów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w taki sposób, aby nie naruszały one ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Kolejne Forum odbędzie się w przyszłym roku w Hamburgu.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.3303 sekundy