REKLAMAMOS
REKLAMApluszak

(Fot. www.powiat-ilawski.pl.)

W Starostwie Powiatowym w Iławie została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji pn. "Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej". Umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym WITKA sp. z.o.o. w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Olszewskiego, podpisał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski wraz z Wicestarostą Markiem Polańskim, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego Beaty Szoki.

Przedmiotem umowy jest m.in. przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków liceum w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Mówiąc ogółem, będzie to kompleksowa modernizacja energetyczna 9-segmentowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Docieplone zostaną ściany zewnętrzne wraz z tynkiem ciepłochronnym i demontażem istniejącej izolacji, docieplone zostaną także stropodachy, wymieniona zostanie stolarka okienna w dużej sali gimnastycznej, instalacja c.w.u. centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne) wraz z systemem zarządzania energią budynku. Zmodernizowana zostanie także instalacja elektryczna wbudowanego oświetlenia i nastąpi wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Zakres tych robót prowadzić będzie do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej będącego w zasobach Powiatu Iławskiego poprzez ograniczenie strat ciepła dzięki przegrodom, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację systemu ogrzewania i c.w.u. oraz instalację OZE. Projekt wpłynie ponadto na ograniczenie zmian klimatycznych poprzez redukcję emisji CO2 i zużycia energii.

  • Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 417 dni od dnia podpisania umowy, tj. 26 listopada 2023 r.
  • Całkowity koszt inwestycji to: 6 832 650,00 zł brutto.
  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 4 880 561,90 zł brutto.

f

www.powiat-ilawski.pl 
Fot. M. Rogatty.
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMATom-bet
REKLAMAWlodkowic
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.3148 sekundy