REKLAMAMOS
REKLAMAMartex

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim znajdziesz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu iławskiego.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?

W powiecie iławskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach.

I. Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, czynny w środę w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00;
  • Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, czynny we wtorek w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00;
  • Internat Zespołu Szkół w Lubawie, ul. Kupnera 12, czynny w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 oraz w piątek w godzinach od 13.00 do 17.00.

f

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji:

  • Urząd Miejski w Zalewie, ul. Częstochowska 8, czynny w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00;
  • Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, czynny w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00 (mediacja), we wtorek i środę w godzinach od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00, w czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00 (mediacja), piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

f

III. Pozostałe punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5, czynny w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00;
  • Internat Zespołu Szkół w Lubawie, ul. Kupnera 12, czynny od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00.

f

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?

Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
- tel. 89 649 08 48; e-mail: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

- informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
- wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
- poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
- poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
- wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
- skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
- nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

- poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
- przeprowadzenie mediacji,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Iławski.

REKLAMATom-bet
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAchełmzyca
REKLAMASzkoła2
REKLAMASWW
Artykuł załadowany: 0.2995 sekundy