REKLAMAZDZ
REKLAMAPatrz
wydrukuj podstronę do DRUKUJ25 listopada 2022, 13:14

Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie ogłasza konkurs na prezesa zarządu spółki.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
działając na podstawie uchwały Nr 9/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie regulaminu konkursu określającego zasady wyboru i trybu
przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
OGŁASZA
postępowanie kwalifikacyjne na kandydata
na Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem "Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Sp. z o.o.",
w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku.
W przypadku zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia  zgłoszenia do siedziby Spółki.
Wszelkie dokumenty związane z konkursem, w tym wymogi stawiane kandydatom można znaleźć
pod adresem: www.zkm.ilawa.pl.

Ogłoszenie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAikea
Artykuł załadowany: 0.4627 sekundy