ZDZ
REKLAMASadek
wydrukuj podstronę do DRUKUJ3 stycznia 2023, 12:27

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie,
działając na podstawie uchwały Nr 9/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie regulaminu konkursu określającego zasady wyboru i trybu
przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie,

OGŁASZA

postępowanie kwalifikacyjne na kandydata

na Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie.

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
ul. Wojska Polskiego 29
14-200 Iława,
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem "Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Sp. z o.o.",
w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku do godziny 12:00.

W przypadku zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
Wszelkie dokumenty związane z konkursem, w tym wymogi stawiane kandydatom, można znaleźć
pod adresem: www.zkm.ilawa.pl.


Ogłoszenie.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAKOMA
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2804 sekundy