REKLAMAzoomi
REKLAMASadek
wydrukuj podstronę do DRUKUJ12 stycznia 2023, 14:14

(Fot. UM w Iławie.)

Burmistrz Dawid Kopaczewski: Miniony rok był czasem wytężonej pracy całego zespołu urzędników. Był to także czas starannego przygotowania wniosków o środki zewnętrzne na rozwój miasta. Ich efektem jest pozyskanie ponad 31 milionów złotych na realizację bardzo potrzebnych inwestycji w mieście oraz działań wspierających naszych mieszkańców.

- Iława pozyskuje fundusze zewnętrzne zarówno ze źródeł krajowych, jak i unijnych w zależności od rodzaju i celów zaplanowanych działań. Urząd Miasta Iławy, tj. urzędnicy ratusza,  a także pracownicy podległych jednostek miejskich każdego roku składają wnioski o uzyskanie dofinansowania na realizację zaplanowanych wcześniej działań - komentuje zastępca burmistrza, Krzysztof Portjanko. 

f

- O tym, czy naszemu miastu zostaną one przyznane, decyduje profesjonalnie przygotowany i złożony w terminie wniosek. Procedura ta wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, a także staranności na każdym etapie wnioskowania oraz realizacji umów - mówi burmistrz Kopaczewski.

Co dzięki pozyskanym środkom zmieni się w Iławie? Bardzo dużo! Powstanie m.in. nowy żłobek, wybudowane będą nowe  drogi, np. na ulicy Gospodarskiej, Łąkowej i Dworcowej, co znacznie poprawi komfort dojazdu. Ponadto sfinansowane zostaną posiłki dla osób najbardziej potrzebujących z Iławy, a iławski kinoteatr zyska nowe fotele dla widzów oraz sprzęt do organizacji kina plenerowego.

Poniżej w skrócie przedstawiamy kilka wybranych inwestycji, na które zostało pozyskane dofinansowanie w 2022 roku. 

Projekty Iławskiego Centrum Kultury 

„Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych”, którego celem jest m.in. stworzenie i uruchomienie aplikacji mobilnej, zakup mobilnej tablicy multimedialnej oraz wdrożenie nowej usługi, jaką będzie kino plenerowe. Zakupiony sprzęt będzie służył również do wsparcia organizacji innych wydarzeń ICK. Całkowita wartość projektu to 625.000,00 zł, z czego 84% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

„Modernizacja Kinoteatru Pasja” – projekt pozwoli na zakup i montaż nowych foteli w sali kinowej. Całkowita wartość projektu to 426.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł ICK pozyskało z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

– Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) przyznał Iławskiemu Centrum Kultury najwyższą kwotę dotacji na ten cel. Jednym z kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie były osiągnięcia w pozyskiwaniu i rozliczaniu wcześniejszych projektów oraz udokumentowana aktywność w budowaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców. ICK ma się czym chwalić, bo nasza praca jest doceniana przez instytucje zewnętrzne - mówi Lidia Miłosz, dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury.

Program Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest m.in. sfinansowanie posiłków oraz żywności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych najbardziej potrzebujących z terenu Iławy. 

- To program wieloletni, który realizujemy od 2019 roku, aby zapewnić pomoc osobom mieszkającym w Iławie zarówno starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, bezdomnym, jak i dzieciom - komentuje Irena Kasprzycka, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pozyskana kwota w 2022 r.: 819 216,00 zł, a całkowita wartość programu: 1. 024 022,00 zł. 

Projekty Urzędu Miasta Iławy

„Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny”, którego celem jest zakup sprzętu do nauki języków obcych, pracowni informatycznych oraz sensorycznych dla szkół podstawowych w Iławie. Kwota dofinansowania: 958 464,88 zł (prawie 83% wartości projektu).

„Budowa żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie”, czyli budowa jednokondygnacyjnego budynku żłobka wraz z zapleczem i infrastrukturą dla 80 dzieci (dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 4  999  995,00 zł). 

„Poprawa dostępności poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy”, czyli przebudowa ulicy Dworcowej, Gospodarskiej oraz Łąkowej wraz z infrastrukturą (dofinansowanie: 8 075 000 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład). 

- W 2022 roku dzięki staraniom wielu pracowników urzędu miasta oraz miejskich jednostek, m.in. Iławskiego Centrum Kultury, Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Miejskiej do budżetu miasta wpłynie aż 31 milionów złotych. Wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskiwanie środków chciałbym serdecznie  podziękować za oddanie, staranność i  profesjonalizm na każdym etapie tworzenia wniosku i jego realizacji. Dziękuję i jednocześnie gratuluję także całej kadrze zarządzającej  iławskich szkół i przedszkoli miejskich, których własne działania także pozwoliły na otrzymanie wsparcia finansowego. Jestem przekonany, że dzięki tym wszystkim staraniom każdemu w Iławie będzie się żyło lepiej – dodaje burmistrz Kopaczewski.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAKOMA
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2647 sekundy