REKLAMAPanczen1
REKLAMAprofi
wydrukuj podstronę do DRUKUJ18 stycznia 2023, 13:54

(Fot. UM w Iławie.)

Dziś, tj. 18 stycznia, Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski podpisał umowę z iławską firmą IPB-EXIM na roboty drogowe ulic Gospodarskiej, Łąkowej i Dworcowej, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę komfortu mieszkańców, zarówno pieszych, jak i kierowców. 

Umowę podpisano z firmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych IPB – EXIM Spółka z o. o., ul. Lubawska 3, 14-200 Iława. 


Zakres zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy” obejmuje budowę drogi Dworcowej, Gospodarskiej  i Łąkowej. Zostanie ono wykonane zgodnie z ofertą wykonawcy złożoną w dokumentacji przetargowej. 


- Czas na kolejne drogi w mieście, których remonty zaplanowaliśmy dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład. To bardzo ważne inwestycje, dzięki którym znacząco poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców i zadbamy o to, aby poruszanie się na co dzień po mieście było wygodne i sprawne - mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. 

W ramach robót budowlanych na ulicy Dworcowej zostaną wykonane prace polegające na budowie nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i uzbrojenia podziemnego, w tym przebudowa sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetlenie ulicy (wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) oraz budowa kanału technologicznego.

- Kolejne dwie ulice, których dotyczy inwestycja, tj. ul. Łąkowa i ul.Gospodarska, to drogi  gruntowe, po których poruszanie się pojazdami sprawia trudności zwłaszcza w okresie wiosennym i jesienno-zimowym. Brakuje tu nie tylko nawierzchni, ale także oświetlenia. Już niedługo wszystko to się zmieni dzięki zaplanowanym pracom - komentuje zastępca burmistrza, Krzysztof Portjanko. 

Na ulicy Gospodarskiej wybudowana zostanie  nawierzchnia, chodniki oraz miejsca postojowe. Zaplanowano także budowę sieci elektroenergetycznej, zamontowanie lamp oświetleniowych z energooszczędnym oświetleniem typu LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Na ulicy Łąkowej zaplanowano utwardzenie drogi gruntowej, budowę chodników i  sieci elektroenergetycznej, wybudowanie nowych i wymianę starych lamp oświetleniowych na energooszczędne oświetlenie typu LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Tu również przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna.

Wszystkie prace mają zostać ukończone zgodnie z umową do połowy lutego 2024 r. 


Wartość umów wynosi 8  112  215,31 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 2 wynosi 7  706  604,54 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Iława to 405  610,77 zł.


REKLAMAgeodeta
REKLAMAogłoszenie
REKLAMAKOMA
REKLAMAeltel
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAFabryka urody
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2485 sekundy