REKLAMAPatrz
REKLAMAprofi

(Fot. UM w Iławie.)

Kolejny zabytkowy budynek w Iławie odzyskał blask! 

Dzięki pracom remontowym elewacji i wnętrza budynek przy ulicy Wiejskiej 2a po wielu latach prezentuje się zdecydowanie lepiej.

- W miarę możliwości finansowych planujemy prace remontowe budynków, które są naszą własnością. W sposób szczególny staramy się dbać o najstarsze obiekty  o wartości historycznej. Jednak najważniejszym naszym celem jest poprawa komfortu osób  w nich mieszkających poprzez  stwarzanie im godnych warunków życia – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Prace, które zostały wykonane w budynku na ulicy Wiejskiej 2a, podzielone były na dwie części: niską i wysoką. Część niska, która ze względów technicznych musiała zostać rozebrana, zbudowana była z cegły ceramicznej i posiadała stropodach drewniany pokryty papą asfaltową. Z części materiałów rozbiórkowych odzyskano te, które były w dobrym stanie technicznym, m.in. stolarkę okienną i drzwiową i wykorzystano ponownie. 

Z kolei zakres prac w części wysokiej obejmował m.in. remont elewacji, wymianę okien, malowanie klatki schodowej, a także wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania poprzez wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Wykonawcą wszystkich prac była firma AKROROTERION BIS Pracownie konserwacji dzieł sztuk, Wąbrzeźno, która została wybrana w postępowaniu przetargowym. Całkowity koszt prac prowadzonych w budynku wyniósł 330 696,00 zł.

- Remonty budynków, które wymagają prac konserwatorskich, są bardzo kosztowne, jednak stopniowo planujemy renowację tam, gdzie jest ona konieczna. W 2022 roku na bieżące remonty i modernizacje mieszkań wydaliśmy ok. 1 140 000 zł. Wszystko po to, aby nasi mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo i komfort - mówi Paweł Korobczyc, prezes ITBS Sp. z o.o.

Publikacja Urzędu Miasta w Iławie.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.3746 sekundy