REKLAMApluszak

(Fot. UG Lubawa.)

Po zmianach ustrojowych w Polsce w roku 89 ubiegłego wieku, uchwałą Rady Miasta i Gminy Lubawa z dnia 14 maja 1991 roku, nastąpił podział miasta i gminy na dwie odrębne jednostki administracyjne, które z dniem 1 stycznia 1992 roku rozpoczęły swoją autonomiczną działalność. 

Gmina uzyskała swoją podmiotowość, osobowość prawną, swój budżet i decyzyjność. Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian. Wybudowano nowe drogi, chodniki, zmodernizowano oświetlenie, świetlice, szkoły, powstała nowa infrastruktura sportowa. Zmienił się także charakter gminy z rolniczego na rolniczo-przemysłowy. Dziś gmina Lubawa to miejsce o dużym potencjale gospodarczym. Rozwija się produkcja, usługi, handel i hotelarstwo. Firmy, które ulokowały swoje inwestycje na tym terenie, oferują zatrudnienie mieszkańcom z całego regionu. W ostatnich latach powstało około dwóch tysięcy nowych miejsc pracy.

Działalność Gminy Lubawa została zauważona i doceniona na arenie wojewódzkiej oraz krajowej, m.in. przez samorząd województwa w zakresie działalności sportowej, ochrony środowiska i polityki społecznej. W 2020 roku decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności "Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP" Gmina Lubawa otrzymała tytuł Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji. To wyjątkowa nagroda, której zadaniem jest podkreślenie sukcesów i dokonań tych samorządów, które przyczyniły się do rozwoju swoich regionów i poprawy jakości życia mieszkańców. Przyznana nagroda to potwierdzenie najwyższej jakości w działaniach samorządowych. Natomiast wójt Tomasz Ewertowski, będąc w gronie 10 finalistów, został w 2017 r. laureatem konkursu „Wójt roku” zorganizowanego przez Telewizję Polską. Mocna pozycja gminy w regionie to wynik pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych w środowisku lokalnym.

Publikacja Urzędu Gminy Lubawa.

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

REKLAMAskup złomu
Artykuł załadowany: 0.4938 sekundy