REKLAMALegia
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ28 lutego 2023, 18:33

(Fot. materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne.)

Ponad 2,1 mln zł przekaże w pierwszym etapie samorząd województwa na zadania związane z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

Samorząd wspiera upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych między innymi poprzez dotacje przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań województwa w zakresie sportu.

- Mamy bardzo wielu utalentowanych sportowców w naszym województwie, których trzeba wspierać. W tym roku na wsparcie kultury fizycznej przeznaczamy ponad 6 mln zł – mówi Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pierwszym etapie (w 2023 roku wartość programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej wynosi łącznie 2 mln 990 tys. zł) finansowa pomoc zostanie przeznaczona na:

  • - wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego – 736 tys. zł,
  • - przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 350 tys. zł,
  • - wspieranie szkolenia i przygotowań zawodników środowiska wiejskiego i małych miast do startów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 260 tys. zł,
  • - upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast (sport powszechny): organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów województwa w imprezach i zawodach sportowych zorganizowanych na poziomie ogólnopolskim – 235 tys. zł,
  • - wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym – 435 tys. zł,
  • - wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich (dotyczy sportu wyczynowego) – 134 tys. zł.

f

Dzięki finansowemu wsparciu 230 młodych piłkarzy kształcić będzie swoje umiejętności w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej (prowadzonym przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej). O rywalizację sportową na wiejskich obszarach i w mniejszych miejscowościach zadba natomiast Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe“.

W najbliższym czasie przygotowania do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich rozpoczną wybitni reprezentanci Warmii, Mazur i Powiśla. 

- Jest to grupa 21 zawodników - mówi Andrzej Grudziński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. - Chociaż za przyznane dofinansowanie planujemy też wojewódzkie szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach kadr wojewódzkich w czterech kategoriach wiekowych. W ramach zadania planowane jest przygotowanie i udział reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego w sportowej rywalizacji w zawodach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.


Projekt „Przewodnicząca Sejmiku w Info” jest realizowany przez portal Info Iława we współpracy z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego celem jest przybliżenie Czytelnikom działalności samorządu naszego województwa.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAPellet
Artykuł załadowany: 0.2554 sekundy