REKLAMAD&D
REKLAMAZielona aleja 2

Drogiej Koleżance Pani Marzenie Sochackiej-Kuchcie najszczersze kondolencje, wyrazy wsparcia i otuchy z powodu śmierci śp. Mamy składają koleżanki i koledzy - pracownicy Urzędu Gminy w Iławie na czele z Wójtem Gminy Iława Krzysztofem Harmacińskim.

Publikacja zlecona.

REKLAMATom-bet
Artykuł załadowany: 0.6869 sekundy