REKLAMAincome2
REKLAMAin meble

(Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie.)

Od jesieni 2022 r. w Powiecie Iławskim realizowana jest inwestycja pn. „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”. 

Na jakim etapie są prace budowlane, co dokładnie jest wykonywane i na kiedy zaplanowano zakończenie inwestycji? Relacjonuje Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie.


W ramach inwestycji zaplanowane zostało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. 


Co będzie wykonane? Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana okien w dużej sali gimnastycznej, remont przy łączniku sali gimnastycznej dużej witryny, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasilającej, a także wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Obecnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, trwają roboty budowlano-instalacyjne. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 5 grudnia 2023 r.

Przypomnijmy, 15 czerwca 2022 r. Powiatowi Iławskiemu udostępniona została wstępna promesa dofinansowania tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie której Powiat Iławski ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 21 września 2022 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane „WITKA” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50 H, 10-434 Olsztyn, która opiewała na kwotę 6.832.650 zł. 29 września 2022 r., po złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego stosownych oświadczeń związanych z wyborem Wykonawcy, Powiat Iławski otrzymał promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gwarantującą dofinansowanie inwestycji w wysokości 5.000.000 zł. Na podstawie otrzymanej promesy 5 października 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót przedmiotowej inwestycji.

  • Ogółem wartość wykonanych robót od początku budowy, tj. od 5.10.2022 r. do 31.03.2022 r. wynosi 1 832 649,98 zł brutto, co stanowi 26,82% całkowitej wartości umownej robót.
  • Termin wykonania robót według umowy: 05.12.2023 r.

f

Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.
Tekst: www.powiat-ilawski.pl.
Zdjęcia: archiwum Wydziału Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMAskup złomu
REKLAMAWypożyczalnia Sprzętu Budowlanego I Ogrodniczego Józek (Iława)
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMABratian
REKLAMASzkoła2
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.2969 sekundy