REKLAMAfredom
REKLAMAOlszta

(Fot. WOPR Iława.)

Starosta Powiatu Iławskiego informuje o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, który złożył ofertę w otwartych konkursach ofert w 2023 r., w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 12 kwietnia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego:

z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK.

  • Wysokość przyznanych środków publicznych – 18 000 zł.
  • Oferent: WOPR.

f

Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT, UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCEGO ZADANIA: 

  • z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ.
  • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000 zł.

f

www.powiat-ilawski.pl 
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.2586 sekundy