REKLAMAPluszak
REKLAMAPatrz
Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Na zdjęciu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński. (Fot. UG w Iławie.)

W piątek, 26 maja br. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Iława. Ze względu na obchody Dnia Samorządu Terytorialnego miała uroczysty charakter. 

Na początku sesji z okolicznościowym odczytem wystąpił wójt Krzysztof Harmaciński. 

W swoim wystąpieniu nakreślił genezę i tło historyczne powstania samorządów terytorialnych. Podkreślił również, jak ogromną rolę w samorządzie terytorialnym odgrywają radni, sołtysi, sołectwa, pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, od których zaangażowania i pracy zależy jakość życia w gminie. Wyraził także przekonanie, że mieszkańcy gminy dobrze czują się w swojej „małej ojczyźnie” i są coraz mocniej zaangażowani w działania służące jej rozwojowi.

Podczas sesji zaprezentowane zostało "Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Iława na lata 2016-2030 za rok 2022". Przedstawiony został również raport o stanie gminy.

Rada Gminy Iława, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława, jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok.

Publikacja Urzędu Gminy Iława.
Wideo: UG Iława.

ZAŁĄCZNIK DO ARTYKUŁU

REKLAMANAJLAK
REKLAMAprofi
Artykuł załadowany: 0.3733 sekundy