REKLAMAzoomi
REKLAMAOlszta
wydrukuj podstronę do DRUKUJ20 listopada 2023, 15:24
W iławskim liceum (ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie) taka instalacja jest już zamontowana.

W iławskim liceum (ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie) taka instalacja jest już zamontowana. (Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie.)

Projekt pod nazwą „Słoneczna szkoła” polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych jednostek w Iławie, Lubawie, Suszu i Kisielicach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski. Przedsięwzięcie warte ponad 2 miliony złotych realizowane będzie w ramach ósmej edycji Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat Iławski jest w pełni gotowy do realizacji projektu, posiada dokumentację techniczną. Inwestycja ruszy, jak tylko wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji, co jest kwestią najbliższych miesięcy.

Projekt pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku redukcji emisji CO2, wzrośnie natomiast udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmniejszeniu ulegnie udział energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co przełoży się na oszczędności finansowe.

Projekt będzie polegał na montażu oraz konfiguracji mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami oraz instalacją odgromową na budynkach oświatowych.


Budynki, które wzbogacą się o instalacje fotowoltaiczne, to:

  • internat Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie;
  • sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Lubawie;
  • budynek warsztatów Zespołu Szkół w Lubawie;
  • sala gimnastyczna Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie;
  • internat Zespołu Szkół Rolniczych im. S i H. Sierakowskich w Kisielicach;
  • budynek szkoły Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu.

f


Budowa systemu zasilania z energii odnawialnej w oparciu o panele fotowoltaiczne i przetwornicę częstotliwości w obiektach oświatowych będących własnością Powiatu Iławskiego wchodzi w zakres programu termomodernizacji obiektów szkolnych. Zakres prac obejmować będzie budowę konstrukcji wsporniczej dla paneli fotowoltaicznych, montaż paneli na konstrukcji zgodnie z obliczonym zestawieniem mocy, montaż inwertera oraz infrastruktury towarzyszącej (kable, urządzenia przyłączeniowe i zabezpieczające, itp.), monitoring instalacji oraz przystosowanie i rozbudowę instalacji odgromowej. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie uruchomienie instalacji, badania, próby (rezystancja izolacji, skuteczność zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego poprzez pomiar impedancji pętli zwarcia) oraz pomiar instalacji (sprawności paneli zgodnie z obowiązującymi normami oraz sprawności inwertera i poprawności działania). Ponadto instalacja ma zostać wyposażona w monitoring spełniający rolę edukacyjną. Przy wejściu do budynku zostanie zamontowany monitor, w którym zostanie skonfigurowana strona internetowa falownika, by pokazywała aktualne parametry instalacji oraz ilość wyprodukowanej energii.

12.10.2023 r. Powiatowi Iławskiemu udostępniona została promesa wstępna opiewająca na kwotę 2.000.000,00 zł dla zadania pn. „Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych” planowanego do realizacji w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.110.000,00 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 110.000,00 zł.
Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,21%.
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.000.000,00 zł.

www.powiat-ilawski.pl 
Publikacja Starostwa Powiatowego w Iławie.

REKLAMAgeodeta
REKLAMAKOMA
REKLAMAbako
tel. 500 530 427 lub napisz kontakt@infoilawa.pl
REKLAMAreperator
REKLAMAKORIM
Artykuł załadowany: 0.4276 sekundy