REKLAMAAldortax
REKLAMAPatrz
wydrukuj podstronę do DRUKUJ4 grudnia 2023, 19:38
Część zespołu realizującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie nowatorski projekt wsparcia na rynku pracy osób młodych - do 30. roku życia. Od lewej w górnym rzędzie: Natalia Kłosowska, Joanna Waśniewska, Michał Młotek, Agata Steiner-Dembińska, Lucyna Krajewska, Anna Rzepka.

Część zespołu realizującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie nowatorski projekt wsparcia na rynku pracy osób młodych - do 30. roku życia. Od lewej w górnym rzędzie: Natalia Kłosowska, Joanna Waśniewska, Michał Młotek, Agata Steiner-Dembińska, Lucyna Krajewska, Anna Rzepka. (Fot. Info Iława.)

Odpływ mieszkańców - zwłaszcza tych młodych - do większych miast i za granicę, to niekorzystny trend demograficzny, z jakim borykają się takie ośrodki jak Iława. Do tego w grupie wiekowej do 30. roku życia jest zaskakująco dużo osób bezrobotnych. W naszym mieście i powiecie przeciwdziałać tym niepożądanym zjawiskom chce Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Jak? Wspierając młodych w drodze do pewnej i satysfakcjonującej pracy tutaj - w powiecie iławskim.


Bywa, że na tej drodze do zatrudnienia jest wiele przeszkód. Brak publicznego transportu i instytucji opieki nad małym dzieckiem to jedne z najtrudniejszych do pokonania barier, a są jeszcze problemy związane z nieodpowiednimi kwalifikacjami czy niską motywacją... Jak jednak zapewnia iławski urząd pracy, nowy (i nowatorski) "Program wsparcia zawodowego dla osób do 30. roku życia w powiecie iławskim" jest w stanie zneutralizować wszystkie te przeszkody.


"POŚREDNIAK", JAKIEGO... PEWNIE JESZCZE NIE ZNACIE

Okazuje się, że realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie autorski „Program wsparcia zawodowego dla osób do 30. roku życia w powiecie iławskim” jest dla tego urzędu i jego klientów swoistym znakiem czasu. To dlatego, że w dobie niskiego bezrobocia iławski PUP definiuje swoją rolę na nowo.

Na realizację programu do powiatu popłynęło łącznie prawie 600 tysięcy złotych z rezerwy Funduszu Pracy dostępnej w ramach projektu "Czas na młodych - punkty doradztwa dla młodzieży". W naszym regionie takie finansowanie na własne, autorskie programy wspierania młodych na rynku pracy pozyskały tylko dwa urzędy - w tym właśnie Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.

- Walczymy ze stereotypem "pośredniaka", czyli takiego urzędu pracy, gdzie jedynie wypłaca się zasiłek, a żadne inne formy wsparcia osób bezrobotnych nie są dostępne. To już dawno nie jest prawda - podkreśla Agata Steiner-Dembińska, dyrektor PUP w Iławie. - Ten pilotażowy projekt jest tego najlepszym przykładem - dodaje.

Program odpowiada na potrzeby osób młodych, a dostępne w jego ramach instrumenty wsparcia są tak różnorodne jak sami odbiorcy tych działań.

- Rzeczywiście, bo osoby do 30. roku życia to pod względem ich sytuacji na rynku pracy bardzo zróżnicowana grupa - mówi Agata Steiner-Dembińska. - To świeżo upieczeni absolwenci szkół ponadpodstawowych i wyższych, często jeszcze bez żadnego doświadczenia zawodowego, ale są już w tej grupie także młodzi rodzice - stąd m.in. dostępność wśród naszych narzędzi wsparcia refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. Projekt co do zasady zakłada indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika. Diagnozujemy sytuację każdej osoby i staramy się odpowiedzieć we właściwy sposób. To ważne, bo na terenie naszego powiatu aż 30% osób bezrobotnych to właśnie osoby do 30. roku życia; to ponad 400 spośród około 1 400 osób zarejestrowanych. Kompleksowość oferowanego im wsparcia to nasze "oczko w głowie" - podkreśla.

- Ten projekt to też nasza odpowiedź na niekorzystny odpływ młodych ludzi do większych miast i za granicę - dodaje Michał Młotek, zastępca dyrektora PUP w Iławie. - Chcemy wesprzeć ich na drodze do znalezienia dobrej pracy tutaj, na miejscu i w ten sposób zachęcić do pozostania w powiecie iławskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, działający pod kierunkiem dyrektor Agaty Steiner-Dembińskiej i zastępcy dyrektora Michała Młotka, to jeden z zaledwie dwóch urzędów pracy w regionie, który pozyskał środki z programu "Czas na młodych".

"JEDNO OKIENKO". PIERWSZY KONTAKT TO PANI JOANNA

Ideą projektu jest maksymalnie uprościć cały proces z punktu widzenia uczestnika. Do udziału kwalifikuje Joanna Waśniewska - to pierwszy kontakt dla wszystkich zainteresowanych.

- Do każdej osoby podchodzę indywidualnie - mówi pani Joanna. - Wstępny wywiad, jaki przeprowadzam na temat dotychczasowych doświadczeń zawodowych i wykształcenia, jest podstawą do nakreślenia spersonalizowanego planu działania. Na tym etapie staramy się też rozpoznać bariery, które stoją na przeszkodzie, aby dana osoba podjęła zatrudnienie - wszystko po to, aby pomóc je usunąć. A są one bardzo zróżnicowane: od braku doświadczenia przez niską motywację po trudności ze zorganizowaniem opieki nad dzieckiem. Tutaj trafna diagnoza jest kluczem do dalszych skutecznych działań. Dodam, że nie trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, aby skorzystać z pomocy punktu; nie trzeba też mieć ukończonych 18 lat - to program wsparcia, który kierujemy także do uczniów szkół ponadpodstawowych.

"Jedno okienko" to również aktualizowany każdego dnia zasób wiedzy, do którego dostęp może zyskać każdy uczestnik projektu.

- To zawsze aktualne informacje na temat lokalnej oferty edukacyjnej i mieszkaniowej, opieki zdrowotnej i pomocy prawnej, doradztwa psychologicznego i pomocy społecznej - mówi Michał Młotek. - Już nie ma potrzeby szukać tych informacji na własną rękę czy w wielu różnych urzędach; przyświeca nam idea przyjaznego "jednego okienka" - podkreśla.

Joanna Waśniewska - Wasz pierwszy kontakt w ramach tego projektu.

Z OPTYMIZMEM NAPRZÓD. UCZESTNICY PROJEKTU

W siedzibie urzędu pracy spotykamy dwóch uczestników projektu. Dzieli ich kilka lat, ale łączy - optymizm, który zyskali, korzystając z zaproponowanej oferty.

Maciej ma 26 lat.

- To już prawie górna granica wieku wyznaczona w tym projekcie, więc - jak można się domyślać - mam już swoje doświadczenia zawodowe - mówi iławianin. - Pracowałem w kilku miejscach, ale dotychczas brakowało mi śmiałości, aby aplikować na ambitniejsze stanowiska - przyznaje.

Czego się nauczył, uczestnicząc w projekcie?

- Naprawdę bardzo wielu użytecznych i inspirujących rzeczy - opowiada. - Na przykład: poznałem swoje mocne i słabsze strony dzięki testowi osobowości Hollanda, którego nie miałem okazji wykonać nigdy wcześniej. Zrozumiałem, jakie błędy popełniałem na rozmowach kwalifikacyjnych. I już wiem, co zrobić, żeby moje CV wyróżniło się wśród tylu innych. Zyskałem też więcej pewności siebie. Czuję się już praktycznie gotowy, żeby zaaplikować na takie stanowiska pracy, które nie tylko dadzą mi zatrudnienie, ale i możliwości rozwoju. A jeśli się nie uda? Mam już na siebie także inne pomysły. Wideoedycja, grafika 3D - jeśli na razie nie zdobędę ciekawej pracy, to będę się dalej szkolił właśnie w tym kierunku - planuje.

Kamil, także z Iławy, to z kolei 18-letni absolwent "Mechanika", gdzie ukończył szkołę branżową, zdobywając zawód ślusarza. Chociaż to kwalifikacje dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, to poszukiwanie tego pierwszego miejsca zatrudnienia okazało się wyzwaniem.

- Dlatego kiedy dowiedziałem się o projekcie, postanowiłem skorzystać z oferty - mówi 18-latek. - Otrzymałem tutaj wymierne wsparcie, mnóstwo użytecznych wskazówek i zyskałem większą pewność siebie - ocenia.

Teraz iławianin ma w planach zdobycie uprawnień operatora wózków widłowych, w czym także wesprze go urząd pracy. Gdy ukończy szkolenie, pracę ma "jak w banku", bo jest już po słowie z przyszłym pracodawcą.

- Otrzymałem tutaj wymierne wsparcie, mnóstwo użytecznych wskazówek i zyskałem większą pewność siebie - ocenia 18-letni Kamil z Iławy, uczestnik projektu.

DOWIEDZ SIĘ, W CZYM JESTEŚ DOBRY/A!

Jak w ogóle wybrać zawód, pracę, które przyniosą nam spełnienie? Trzeba przede wszystkim poznać siebie - podkreśla Anna Rzepka, doradczyni zawodowa, która z uczestnikami młodzieżowego projektu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia właśnie na ten temat.

- Samoświadomość jest tutaj kluczem. Chodzi o to, aby lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, dzięki temu podejmujemy lepsze decyzje: zarówno te zawodowe, jak i osobiste - podkreśla doradczyni, o której koleżanki i koledzy mówią: "jeden z filarów naszego urzędu!". - Pracujemy nad wyznaczaniem celów, nad organizacją czasu. Kolejny priorytet: osoby, które do mnie trafiają, mają nabrać pewności siebie, dowartościować się. Często mają świetne pomysły, ale nie wierzą w to, co o sobie wiedzą. Moją rolą jest właśnie pomóc im znaleźć tę wiarę w siebie.

"Szewc bez butów chodzi?" Nie w tym przypadku, bo Anna Rzepka bardzo lubi swoją pracę.

- Lubię pomagać innym ludziom. I przede wszystkim: lubię ludzi! - uśmiecha się doradczyni. -  I wierzę, że zawsze można coś ulepszyć, poprawić, udoskonalić - niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku. Dlatego pomagamy napisać CV i list motywacyjny, przygotowujemy do rozmowy z pracodawcą - wszystko po to, aby zwiększyć szanse danej osoby na znalezienie zatrudnienia, niezależnie od tego, na jakim etapie swojej zawodowej drogi się znajduje.

Anna Rzepka sama praktykuje to, czego naucza. Czyli: lubi swoją pracę! :-) Spełnia się, pomagając innym znaleźć ten właściwy zawód.

SZTUCZNA INTELIGENCJA POMOŻE CI... NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ. SPRAWDŹ, JAK

Bezpłatne szkolenia - to kolejna z możliwości w ramach projektu.

- Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości realizowaliśmy już wcześniej, natomiast te dotyczące kompetencji cyfrowych są nowością, która pojawiła się właśnie w ramach tego projektu - opowiada trenerka Natalia Kłosowska. - I wnioski są jednoznaczne! Już po tych pierwszych kilku miesiącach widzimy, jak bardzo potrzebne jest to działanie. Może się co prawda wydawać, że w dzisiejszych czasach - w dobie Internetu, wysokich technologii - praktycznie każdy dysponuje wysokimi kompetencjami cyfrowymi, często są to jednak tylko pozory. W rzeczywistości bywa tak, że część młodych ludzi owszem, korzysta z tych technologii, ale głównie dla rozrywki i podtrzymania kontaktu ze znajomymi.

Tutaj, podczas szkoleń (odbywają się one w Inkubatorze Technologicznym w Iławie, gdzie - dzięki środkom z projektu - udało się stworzyć nowoczesną salę do warsztatów), nacisk kładzie się na programy i aplikacje użyteczne w miejscu pracy.

- Uczę na przykład funkcji podstawowych programów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem Excela. Dla jednych to po prostu powtórka z informatyki, podczas gdy dla drugich - coś całkowicie nowego - mówi trenerka. - Zgłębiamy też m.in. graficzną platformę Canva - z tym programem miało wcześniej do czynienia zaledwie około 20% uczestników moich szkoleń.

A na tym nie koniec, bo w programie szkolenia są jeszcze m.in. dokumenty Google, skuteczne poszukiwanie w Internecie informacji (w tym: ofert pracy), kwestie cyberbezpieczeństwa i... pierwsze kontakty z AI - sztuczną inteligencją.

- Tak: ChatGPT to doskonały trener m.in. przed rozmową kwalifikacyjną. A całe szkolenie? Dwie godziny solidnej i użytecznej pracy z młodymi ludźmi! - podsumowuje tę cieszącą się dużym zainteresowaniem propozycję Natalia Kłosowska.

Też chcesz skorzystać? Skontaktuj się z "jedynym okienkiem" dla młodych ludzi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

Warto zarejestrować się już teraz, bo już niedługo, w nowym roku, uruchomione zostaną kolejne instrumenty wsparcia w ramach programu, w tym płatne praktyki absolwenckie czy refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Szkolenia z kompetencji cyfrowych, prowadzone przez Natalię Kłosowską, to jeden z hitów tego projektu. Wszyscy uczestnicy projektu, z którymi rozmawialiśmy, polecają te zajęcia swoim rówieśnikom.


Masz nie więcej niż 30 lat? Dowiedz się więcej o tym, jak Powiatowy Urząd Pracy w Iławie może Ci pomóc znaleźć dobrą pracę (ulotka informacyjna do pobrania poniżej).

Dedykowany osobom młodym punkt wsparcia działa na parterze głównej siedziby PUP w Iławie (ul. 1 Maja 8b). Umów swoje spotkanie, kontaktując się pod nr. tel. 89 644 32 23 lub wysyłając e-mail na adres punkt@pup.ilawa.pl.


Artykuł zlecony.

REKLAMANAJLAK
REKLAMAikea
Artykuł załadowany: 0.4859 sekundy